Här vill Skellefteåborna helst bo

Skebo har genomfört en omfattande undersökning som besvarats av nästan 7 000 personer registrerade i bostadskön. Svaren ger en tydlig bild av var folk vill bo, vilken storlek på boendet som efterfrågas och hur planlösningen helst ska se ut.
– Det känns glädjande med ett så stort engagemang för Skebo. Undersökningen visar också att våra nybyggnationer ligger helt i linje med vad som efterfrågas, säger Åsa Andersson, vd på Skebo.

Undersökningen riktade sig till samtliga personer som står i Skebos bostadskö och som har en registrerad e-postadress. Totalt besvarades frågorna av 6 700 personer.
– Det här är den mest omfattande undersökning som Skebo någonsin genomfört kring bostadskön. Det stora antalet svar gör den till ett pålitligt och viktigt verktyg i vårt fortsatta arbete. Den har mycket hög trovärdighet tack vare det stora intresset att delta. Boendefrågor engagerar bevisligen många, säger Åsa Andersson.

Gör kommunen attraktiv
Nio av tio i Skebos bostadskö bor idag i Skellefteå kommun, en majoritet är över 46 år och har villa som nuvarande bostad. Men åldersprofilen på dem som inte bor i Skellefteå ser helt annorlunda. Där är 60 procent under 35 år och bor i hyresrätt.
– Som samhällsbyggare är det viktigt att vi bidrar till utvecklingen av kommunen och gör den så attraktiv som möjligt för både nuvarande och blivande Skellefteåbor. Där spelar bostäderna en betydelsefull roll och vi vet sedan tidigare att det finns ett stort behov av fler hyresrätter. Genom undersökningen har vi svart på vitt vilken typ av bostäder som folk helst vill bo i och var. Det är tydligt att det är mindre lägenheter centralt som efterfrågas allra mest, säger Åsa Andersson.

Centrala Skellefteå i topp
Genomgående över alla åldrar är att boende i centrala Skellefteå är långt mer attraktivt än ytterområden. Hela 94 procent uppger intresse för att bo i centrala Skellefteå, alltså i någon av stadsdelarna. 23 procent av de svarande har ett intresse för att bo i något av ytterområdena där Kåge och Ursviken är flitigast förekommande med knappt sex procent av de svarande.

De stadsdelarna i centrala Skellefteå som är mest populära är Älvsbacka och Norrböle med cirka 40 procent intresserade.
– Intresset för att bo på Norrböle är större än det totala intresset för alla ytterområden tillsammans, konstaterar Anna Ersson, marknadschef på Skebo.

Strömsör ett gott exempel
Skebo genomför för närvarande sin största satsning sedan 1990-talet genom bygget av kvarteret Strömsör på just Älvsbacka. Där uppförs fyra huskroppar med totalt 118 lägenheter. Cirka 60 procent av lägenheterna som byggs blir relativt små och yteffektiva tvåor, vilket ligger helt i linje med den storlek som 72 procent av de yngre och 75 procent av de äldre uppger som det mest attraktiva lägenhetsvalet i undersökningen.
– Moderna och ändamålsenliga lägenheter för såväl ung som gammal är något som Skebo satsar hårt på. När det byggs yteffektiva och miljömedvetna hus medför det också rimliga boendekostnader för att vara nyproduktion, säger Anna Ersson.

Vad gäller planlösningar föredrar 44 procent öppen planlösning, medan 40 procent vill ha köket separat.

FAKTA / Skebos bostadsköundersökning i siffror
6 780 – antal svaranden
9 av 10 – så många svaranden bor i Skellefteå kommun
505 – uppger akuta boendebehov
28 procent – andelen med akuta boendebehov som är under 25 år
66 procent – bland 46–55-åringarna är önskan att bo i centrum störst
44 procent – så många föredrar öppen planlösning
6 av 10 – så många i bostadskön från övriga Västerbotten är 35 år eller yngre.
60 procent – så många av samtliga svaranden uppger två rum och ett mindre kök som mest attraktivt
50 procent – så många av 18–25-åringarna är beredda att betala 200 kronor mer i månaden för egen tvättmaskin
29 procent – så många respondenter är pensionärer

För mer information, kontakta:
Åsa Andersson, vd Skebo, 0910–73 65 01

Anna Ersson, marknadschef Skebo, 0910–73 65 10
Harriet Classon, styrelseordförande Skebo, 070-626 74 60

Om oss

Skebo är Skellefteås största fastighetsbolag som äger och förvaltar ca 5 000 lägenheter och ett antal lokaler. Vi har hyreslägenheter i flerfamiljshus, radhus, småhus, studentbostäder samt vård- och omsorgsboenden. Vi arbetar för stadens och kommunens utveckling och ligger i toppen vad gäller kundnöjdhet i landet. Vårt mål är att ge varje hyresgäst som kommer till oss möjligheten att flytta in och från första stund börja trivas i sitt drömhem. ”Längta hem” är vår devis som alltid sätter kunden först. Vi verkar för hyresgästinflytande och delaktighet där trivsel, trygghet och goda relationer är i fokus. www.skebo.se

Prenumerera

Media

Media