Skebo utvecklar dialogen med hyresgästerna

Skebo utvecklar dialogen med hyresgästerna genom synpunktenträffarna, som är en chans för boende att framföra åsikter på öppna möten.
– Vi får massor av klokheter från våra engagerade hyresgäster, säger Anders Eskilsson, bostadskonsulent på Skebo.

Skebo arrangerar ett antal träffar per år och bjuder in alla på det aktuella området till ett öppet möte med kaffe och dopp. Det finns ingen dagordning eller talare – det är hyresgästerna som sätter agendan med sina synpunkter.

– Det är viktigt att hyresgästerna får komma till tals. På så sätt får vi veta vad Skebo gör bra och vad vi bör vara rädda om, samtidigt som vi får vetskap om vad vi kan förbättra. Glädjande nog får Skebo en hel del beröm, något som går väl i hand med att vi ligger bra till i undersökningen från Boindex, säger Anders.

Uppföljning med protokoll
Nytt för årets synpunktenträffar är att protokoll sätts upp efteråt i trapphusen, därmed att alla kan se vad som avhandlats på träffen. En annan nyhet är att Skebo tydliggör redan i inbjudan vilka representanter som kommer.

– Synpunktenträffarna uppstod för att vi ville hitta ett forum där vi kom närmare våra hyresgäster och ge dem en chans att framföra eventuella synpunkter under avslappnade former. Det är alltid en härlig blandning av åsikter som brukar dyka upp. Synpunkten är inte till för att klaga på grannarna utan en chans att lyfta de stora frågorna som angår fler människor, säger Anders.

Skebos ledning delges också åsikterna efter mötet via ett protokoll. På så sätt hamnar frågorna direkt hos berörda personer.

– Även om vi vill genomföra så mycket som möjligt, så är inte allt möjligt av ekonomiska skäl. Vissa önskemål går snabbare än andra som kanske kräver ett budgetbeslut, säger Anders.

Förslag blir verklighet
Till det senare hör till exempel byte av ytterdörr som inte är tillräckligt ljudisolerad.

– Nu när Skebo tillämpar nya hyressättningssystemet Poängen blir det lättare att göra mer omfattande förbättringar som till exempel byte av dörrar, säger han.

Ett annat exempel på förändring är tvättbokningstavlorna som Skebo flyttat ut från tvättstugan, allt för att öka tryggheten för den som tvättar.

– Vi informerades om att en del boende upplever det som obehagligt när det kommer in främmande människor i tvättstugan när de håller på med tvätten. Det kan vara lite skrämmande och därför återfinns alla tvättbokningstavlor numera ute i korridorerna, säger Anders Eskilsson.

Årets första synpunktenträff har arrangerats på Sörbygatan i Kåge. Ytterligare sex bostadsområden är aktuella i år.

Fakta / Skebos synpunktenträffar våren 2017

  • 7 mars: Lövånger.
  • 14 mars: Bogatan/Borggatan, Skelleftehamn.
  • 21 mars: Östra Nygatan/Bäckgatan, centrala Skellefteå.
  • 28 mars: Boliden.
  • 4 april: Storgatan 36/Köpmangatan 4, centrala Skellefteå.
  • Datum inte fastställt: Manhemsgatan, Älvsbacka.

Media välkomnas att närvara på synpunktenträffarna!

För mer information, kontakta:
Anders Eskilsson, bostadskonsulent Skebo, 0910–736525

____________________________________________________________________

Skebo är Skellefteås största fastighetsbolag som äger och förvaltar cirka 6 000 lägenheter och ett antal lokaler. Vi har hyreslägenheter i flerfamiljshus, radhus, småhus, studentbostäder samt vård- och omsorgsboenden. Vi arbetar för stadens och kommunens utveckling och ligger i toppen vad gäller kundnöjdhet i landet. Vårt mål är att ge varje hyresgäst som kommer till oss möjligheten att flytta in och från första stund börja trivas i sitt drömhem. ”Längta hem” är vår devis som alltid sätter kunden först. Vi verkar för hyresgästinflytande och delaktighet där trivsel, trygghet och goda relationer är i fokus.

Skeppargatan 8, 931 30 Skellefteå, tel +46 910-73 65 00, info@skebo.comskebo.se

Taggar:

Om oss

Skebo är Skellefteås största fastighetsbolag som äger och förvaltar ca 5 000 lägenheter och ett antal lokaler. Vi har hyreslägenheter i flerfamiljshus, radhus, småhus, studentbostäder samt vård- och omsorgsboenden. Vi arbetar för stadens och kommunens utveckling och ligger i toppen vad gäller kundnöjdhet i landet. Vårt mål är att ge varje hyresgäst som kommer till oss möjligheten att flytta in och från första stund börja trivas i sitt drömhem. ”Längta hem” är vår devis som alltid sätter kunden först. Vi verkar för hyresgästinflytande och delaktighet där trivsel, trygghet och goda relationer är i fokus. www.skebo.se

Prenumerera

Multimedia

Multimedia