Fortsatt låga elpriser påverkar Skellefteå Krafts resultat

Fortsatt låga marknadspriser på el, den varma sommaren samt lägre nederbördsmängder än
normalt är förklaringen till att Skellefteå Kraft inte når upp till budget.

  • Nettoomsättningen uppgick till 2 458 miljoner kronor mot 2 789 miljoner motsvarande period  2013.
  • Koncernens resultat (EBIT) för perioden januari till augusti uppgick till  315 miljoner kronor mot 424 miljoner kronor motsvarande period 2013.
  • Resultatet efter finansnetto uppgick till 257 miljoner kronor mot 367 miljoner kronor motsvarande period föregående år.
  • Investeringarna uppgick till 242 miljoner kronor jämfört mot 599 miljoner kronor motsvarande period föregående år.

Kommentar från Joachim Nordin, ekonomichef: 
Rörelseresultatet (EBIT) till och med tertial 2 är 109 miljoner lägre än motsvarande period föregående år och prognosen för helåret 2014 pekar på ett rörelseresultat på 488 miljoner kronor vilket är 166 miljoner under budget och även väsentligt lägre än vårt avkastningskrav.

Den ovanligt milda vintern och den låga tillrinningen i våra magasin har redan påverkat vårt resultat negativt och kommer att fortsätta påverka under resten av 2014 då våra magasinsnivåer sjunkit till 90 procent av normal nivå. 

De fortsatt låga marknadspriserna på el sätter också press på vår lönsamhet och där ser vi inte någon tydlig uppsida i närtid. Vi arbetar sedan 1,5 år tillbaka med ett program för att effektivisera vår verksamhet. För att klara av att nå vårt avkastningskrav behöver vi göra resultatförbättrande åtgärder motsvarande 100 miljoner kronor fram till år 2016. 

För mer information: 
Joachim Nordin, ekonomichef Skellefteå Kraft
072-200 28 40
Joachim.nordin@skekraft.se

 


Taggar:

Om oss

Skellefteå Kraft driver på utvecklingen av förnybar energi genom investeringar och forskning. Vi är en av Sveriges största kraftproducenter med produktion av vind- och vattenkraft, värme och bioenergi. Målet är att vår egen energiproduktion ska bli 100 procent hållbar.

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar