Ny vd för Skellefteå Kraft

Skellefteå Krafts styrelse har utsett Hans Kreisel till ny vd och koncernchef för Skellefteå Kraft med tillträde 1 april 2013.

– Jag har tackat ja till tjänsten som vd på Sveriges finaste energibolag efter att ha imponerats av företagets insatser de senaste åren, i synnerhet inom vindkraftområdet. Skellefteå Kraft har med sin breda portfölj av förnybar kraftproduktion: vatten, vind och bioenergi, en mycket stark ställning.

Jag ser Skellefteå Kraft som hela Sveriges energibolag, säger Hans Kreisel. Vi kommer fortsätta utveckla bolaget inom förnybar produktion och med den marknadsorientering som vi påbörjat.

– Det är glädjande för oss i styrelsen att vi efter en intensiv rekryteringsprocess kunnat utse Hans till ny vd. Han är en affärsdriven person med en gedigen bakgrund inom energibranschen. Hans starka resultatorientering, utvecklingsfokus och ledaregenskaper ser vi i styrelsen som viktiga för att kunna fortsätta Skellefteå Krafts utveckling, säger Alf Marklund, styrelseordförande på Skellefteå Kraft.

Hans Kreisel är 48 år och utbildad jurist. Han kommer närmast från egen verksamhet  med inriktning på biogas, LNG och företagsförvärv. Han har tidigare varit vd för E.ON Gas Sverige AB och har en mångårig företagsledande erfarenhet på högsta chefsnivå inom E.ON koncernen i Sverige och Tyskland.

För mer information:

Alf Marklund, styrelseordförande Skellefteå Kraft
mobil 070-578 19 50
e-post: alf.marklund@vbidrott.rf.se

Catarina Hägglund, informationschef Skellefteå Kraft
mobil 070-511 11 55
e-post: catarina.hagglund@skekraft.se  

Taggar:

Om oss

Skellefteå Kraft driver på utvecklingen av förnybar energi genom investeringar och forskning. Vi är en av Sveriges största kraftproducenter med produktion av vind- och vattenkraft, värme och bioenergi. Målet är att vår egen energiproduktion ska bli 100 procent hållbar.

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar