Skellefteå bra exempel på svensk bredbandssuccé

En färsk rapport från OECD lyfter fram de svenska stadsnäten som framgångsexempel. Rapporten bekräftar bilden om att kommunernas satsningar på bredband främjar utbyggnaden och pressar priserna.

- Skellefteå är ett bra exempel på den svenska modellen. Enligt Post- och telestyrelsens regelbundna undersökningar har Skellefteborna inte bara tillgång till väl utbyggda nät utan också mycket konkurrenskraftiga slutkundspriser, säger Anders Pettersson, affärsenhetschef för Bredband på Skellefteå Kraft.

I rapporten beskrivs hur stadsnäten spelar en avgörande roll på den svenska bredbandsmarknaden. I stadsnätens ”öppna nät” kan tjänsteleverantörer utan egen infrastruktur erbjuda sina tjänster till slutkunderna. Konceptet, som skapades av stadsnäten, pressar priserna och ökar valfriheten för konsumenterna, enligt rapporten från OECD.

De första stadsnäten bildades på 90-talet. Då var syftet att utmana det dåvarande statliga telemonopolet. Kommunerna var trötta på höga priser och bristande intresse för att bygga ny fiberinfrastruktur.

– Svenska kommunpolitiker ska ha en eloge för att de tidigt valde att satsa på egen fiberinfrastruktur. I en tid där vårt bredbandsnät spelar en viktigare roll än någonsin är stadsnäten garant för en fortsatt sund konkurrenssituation på marknaden, säger Mikael Ek

Läs rapporten ”Development of High-speed Networks and the Role of Municipal Networks” här.

För mer information, kontakta:
Anders Pettersson, affärsenhetschef för Bredband på Skellefteå Kraft.
Epost: anders.v.pettersson@skekraft.se
Mobil: 070-326 98 78

Mikael Ek, vd Svenska Stadsnätsföreningen.
Epost: mikael.ek@ssnf.org
Mobil: 070-598 00 05

Taggar:

Om oss

Skellefteå Kraft driver på utvecklingen av förnybar energi genom investeringar och forskning. Vi är en av Sveriges största kraftproducenter med produktion av vind- och vattenkraft, värme och bioenergi. Målet är att vår egen energiproduktion ska bli 100 procent hållbar.

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar