Skellefteå Kraft och Karlshamn Energi i samarbete kring elleveranser

Karlshamn Energi har slutit avtal med Skellefteå Kraft om leveranser av el. Avtalet omfattar elleveranser till Karlshamn Energis kunder, handelsplattformen SkePool samt rådgivningstjänster.

– Vi är mycket nöjda med avtalet med Skellefteå Kraft. Det skapar förutsättningar för oss att vidareutveckla vår elhandelsverksamhet och utöka vårt produktutbud, säger Hans-Inge Bengtsson vd på Karlshamn Energi Elförsäljning AB.

Genom SkePool kan större energiförbrukare och energibolag som inte själva är aktörer på den nordiska elbörsen få bättre förutsättningar för bland annat fysisk elhandel och finansiell förvaltning. SkePool används idag av totalt 16 energibolag.

– Fler och fler energibolag väljer den här lösningen idag och vi är såklart glada att Karlshamn Energi har valt att samarbeta med just Skellefteå Kraft, säger Åke Persson, vd på Skellefteå Kraft Energihandel.


För mer information:

Åke Persson
vd Skellefteå Kraft Energihandel
tel 0910-772646
mobil 070-249 52 29
e-post ake.persson@skekraft.se

Catarina Hägglund
informationschef Skellefteå Kraft AB
tel 0910-77 25 25
mobil 070-511 11 55
e-post catarina.hagglund@skekraft.se

Om oss

Skellefteå Kraft driver på utvecklingen av förnybar energi genom investeringar och forskning. Vi är en av Sveriges största kraftproducenter med produktion av vind- och vattenkraft, värme och bioenergi. Målet är att vår egen energiproduktion ska bli 100 procent hållbar.

Prenumerera

Dokument & länkar