Skellefteå Kraft och Sölvesborg Energi i samarbete kring elleveranser

Sölvesborg Energi har slutit avtal med Skellefteå Kraft om leveranser av el. Avtalet omfattar elleveranser till Sölvesborg Energis kunder, handelsplattformen SkePool samt rådgivningstjänster.

– Detta är glädjande för oss på Sölvesborgs Energi. Vi ser Skellefteå Kraft som en stabil och långsiktig partner för vårt behov av krafthandelstjänster, säger Stefan Boking, vd vid Sölvesborgs Energi AB.

Genom SkePool kan större energiförbrukare och energibolag som inte själva är aktörer på den nordiska elbörsen få bättre förutsättningar för bland annat fysisk elhandel och finansiell förvaltning. SkePool används idag av totalt 16 energibolag.

– Vi har under en längre tid arbetat med att etablera oss som en naturlig grossist mot svenska energibolag och nu börjar vi se ett tydligt resultat, säger Åke Persson, vd på Skellefteå Kraft Energihandel.

För mer information:

Åke Persson
vd Skellefteå Kraft Energihandel
tel 0910-772646
mobil 070-249 52 29
e-post ake.persson@skekraft.se

Catarina Hägglund
informationschef Skellefteå Kraft AB
tel 0910-77 25 25
mobil 070-511 11 55
e-post catarina.hagglund@skekraft.se

Om oss

Skellefteå Kraft driver på utvecklingen av förnybar energi genom investeringar och forskning. Vi är en av Sveriges största kraftproducenter med produktion av vind- och vattenkraft, värme och bioenergi. Målet är att vår egen energiproduktion ska bli 100 procent hållbar.

Prenumerera

Dokument & länkar