Förfalskade SKF-lager beslagtagna i Tjeckien

I april i år samarbetade SKF-koncernen med den tjeckiska polismyndigheten i en razzia där man beslagtog mer än 30 ton förfalskade SKF-lager hos en icke-auktoriserad återförsäljare i nordöstra Tjeckien. Dessutom beslagtogs produkter från andra lagertillverkare. Återförsäljaren har köpt produkterna från andra leverantörer än SKF och har sålt dem till både slutanvändare och andra återförsäljare i Tjeckien och andra länder, främst i Europa. Tillverkning av och handel med förfalskade produkter är ett växande globalt problem som i allt högre grad påverkar alla varumärken och alla marknader. Förfalskningar av SKF-produkter och andra högkvalitetslager som tillverkas och säljs på marknaden är inte bara olagliga utan utsätter också slutkunden för stora risker eftersom kunden köper och använder dessa produkter i tron att de är äkta. Användningen av förfalskade SKF-produkter i en applikation kan i värsta fall innebära att användare, anställda och allmänheten utsätts för allvarliga risker eller att det leder till kortare brukbarhetstid, undermålig produktkvalitet eller skador på utrustningen. ”Våra ansträngningar för att bekämpa tillverkning av och handel med förfalskade produkter handlar inte bara om att skydda SKF:s varumärke. Det handlar också om att skydda våra kunder och allmänheten från potentiellt allvarliga säkerhetsrisker och förhindra att de luras att betala för en äkta SKF-produkt när de egentligen får en falsk kopia”, säger Tom Johnstone, VD och koncernchef för SKF AB. ”Vi arbetar aktivt och ihärdigt med denna fråga såväl internt som inom World Bearing Association och med lokala brottsbekämpande myndigheter för att säkerställa att tillverkare och försäljare av förfalskade produkter avslöjas och ställs inför rätta. I det aktuella fallet känns det bra att se att vårt arbete lönar sig”, fortsätter Tom Johnstone. Göteborg den 11 juni 2009 Aktiebolaget SKF (publ.) Informationen är sådan som AB SKF kan vara skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 11 juni 2009 kl 14.15. För ytterligare information, kontakta: PRESS: Ingalill Östman, SKF Group Communication, tel: 031-337 32 60, mobil: 0706-97 32 60, e-post: ingalill.ostman@skf.com IR: Marita Björk, SKF Investor Relations, tel: 031-337 19 94, mobil: 0705-18 19 94, e-post: marita.bjork@skf.com SKF är en av världens ledande leverantörer inom områdena lager, tätningar, mekatronik, service och smörjsystem. SKFs serviceerbjudande innehåller tjänster såsom teknisk support, underhållsservice, teknisk rådgivning och utbildning. SKF är representerat i fler än 130 länder och har återförsäljare på cirka 15 000 platser världen över. Koncernens omsättning 2008 var 63 361 miljoner kronor. Antalet anställda var 44 799.

Om oss

SKF är en av världens ledande leverantörer inom områdena lager, tätningar, mekatronik, service och smörjsystem. SKFs serviceerbjudande innehåller tjänster såsom teknisk support, underhållsservice, teknisk rådgivning och utbildning.

Prenumerera

Multimedia

Multimedia

Dokument & länkar