Mobilapp och vibrationsgivare gör det möjligt för icke-experter att samla in expertdata

SKF lanserar SKF Enlight, ett paket som kombinerar en kraftfull ny mobilapp med en speciell givare med stöd för bluetooth. Den ger personal som inte är experter möjlighet att på begäran samla in expertdata om t.ex. vibration och temperatur med hjälp av mobila enheter i standardutförande, och få tillgång till specialistanalys från SKF.

Göteborg, 16 april 2015: SKF lanserar en lösning för att hjälpa personal som inte är experter att samla in viktiga uppgifter. SKF Enlight är en plattform som kombinerar en mobilapp, en speciell givare och, där så är tillämpligt, egensäker maskinvara för att möjliggöra snabb, enkel datainsamling från maskiner.

Det finns tre viktiga delar i SKF Enlight. Den första är Data Collect, en app som förvandlar en mobil enhet i standardutförande, t.ex. en mobiltelefon eller surfplatta, till en datainsamlingsenhet. Data kan skickas direkt till SKFs moln för expertanalys av SKFs globala nätverk av fjärrdiagnostikcenter. Den andra viktiga delen är SKF Wireless Machine Condition Detector (WMCD), en speciell givare som mäter vibrations- och temperaturdata – och som skickar dessa vidare till Data Collect via bluetooth. Den tredje och sista delen är specialbyggda surfplattor och mobiltelefoner som uppfyller Atex zon 1 i de fall användarna behöver samla in data i riskfyllda områden.

”Appen är extremt lätt att använda och den ger personer som inte är experter på vibration möjlighet att samla in expertdata,” säger Christoffer Malm, chef för Connectivity Room på SKF. ”Användaren är bara en knapptryckning ifrån experterna vid diagnostikcentren, som använder sin stora kunskap för att ge en detaljerad analys av en maskins tillstånd – och ge rekommendationer för att korrigera fel.”

WMCD-givaren, som monteras magnetiskt på en maskin, mäter vibration och temperatur. Uppgifterna skickas sedan till appen – via bluetooth – för visualisering. Vibrationsnivåerna jämförs mot ISO-standarderna. Användaren ser utvärderingen som ett enkelt ”trafikljus” (rött, gult eller grönt).

Dessutom gör WMCD en samtidig mätning av lagrets tillstånd – med hjälp av patenterade SKF-algoritmer för att bedöma tillståndet vad gäller skador och slitage. Resultaten visas åter som ett trafikljus. I händelse av en varning eller avisering för någon av de uppmätta parametrarna, kan användaren begära en diagnostik direkt från mätskärmen. Insamlade data skickas trådlöst till ett av SKFs fjärrdiagnostikcenter, där en vibrationsexpert kan analysera data och skicka en rapport om orsaken till de höga vibrationerna direkt till användarens e-postkonto.

Särskilda vibrationsanalysatorer kräver hög kompetens och är dyra för engångsmätningar. SKF Enlight ger billig och lättanvänd instrumentering, med ögonblicklig anslutning till SKFs expertis genom sitt nätverk av fjärrdiagnostikcenter. Detta hjälper användarna att utföra vibrationsövervakning på ett sätt som inte klaras av nuvarande system, t.ex. ruttbaserade eller speciella avancerade analysatorer. Fabriker och reparationsverkstäder är troligen de första att dra nytta av detta.

Systemet SKF Enlight är en i raden av innovationer som SKF visar vid årets Hannovermässa (13–17 april). Mer information finns i hall 22, monter B12, och på www.skfpowerthefuture.com.

För ytterligare information, kontakta:

Gösta Andersson, Kommunikation SKF Sverige AB,
tel: 031-337 30 60, mobile: 0705-98 68 99, e-post: gosta.andersson@skf.com

SKF är en av världens ledande leverantörer av rullningslager, tätningar, mekatronik, service och smörj-system. Serviceerbjudandet omfattar tjänster såsom teknisk support, underhållsservice, tillstånds-övervakning, tekniska konsulttjänster och utbildning. SKF är representerat i fler än 130 länder och har återförsäljare på cirka 15 000 platser världen över. Försäljningen 2014 uppgick till 70 975 miljoner kronor och antalet anställda var 48 593. www.skf.com

® SKF är ett registrerat varumärke som ägs av SKF-koncernen.
™ BeyondZero är ett varumärke som ägs av SKF-koncernen.

Om oss

SKF är en av världens ledande leverantörer inom områdena lager, tätningar, mekatronik, service och smörjsystem. SKFs serviceerbjudande innehåller tjänster såsom teknisk support, underhållsservice, teknisk rådgivning och utbildning.

Prenumerera

Dokument & länkar