Offentliggörande av förändring av det totala antalet röster i AB SKF 31 augusti 2011

 

Med anledning av genomförda konverteringar av aktier från serie A till serie B i enlighet med bolagets bolagsordning, bekräftar AB SKF följande. Per den 31 augusti 2011 uppgår bolagets aktiekapital till 1 138 377 670 kronor och det totala antalet aktier uppgår till 43 329 604 aktier av serie A och 412 021 464 aktier av serie B. Antalet röster uppgår till 84 531 750. AB SKF innehar inga egna aktier.

Göteborg den 31 augusti 2011

Aktiebolaget SKF
(publ.)

För ytterligare information, kontakta:
PRESS: 
Rebecca Janzon, Global Press Manager, SKF Group Communications, tel: +46 31-337 3880,
mobile: +46 727-173880, e-mail: rebecca.janzon@skf.com
IR: Marita Björk, SKF Investor Relations, tel: 031-337 19 94, mobil: 0705-18 19 94, e-post: marita.bjork@skf.com

SKF är en av världens ledande leverantörer av rullningslager, tätningar, mekatronik, service och smörjsystem. Serviceerbjudandet omfattar tjänster såsom teknisk support, underhållsservice, tillståndsövervakning, tekniska konsulttjänster och utbildning. SKF är representerat i fler än 130 länder och har återförsäljare på cirka 15 000 platser världen över. Försäljningen 2010 uppgick till SEK 61 029 miljoner kronor och antalet anställda var 44 742. www.skf.com.

Aktiebolaget SKF, SE-415 50 Göteborg, tel: 46 31-337 10 00, fax 46 31-337 17 22, www.skf.com

Om oss

SKF är en av världens ledande leverantörer inom områdena lager, tätningar, mekatronik, service och smörjsystem. SKFs serviceerbjudande innehåller tjänster såsom teknisk support, underhållsservice, teknisk rådgivning och utbildning.

Prenumerera

Dokument & länkar