Ovako Steel AB minskar personalen

Ovako Steel AB minskar personalen Ovako Steel AB - världens ledande leverantör av specialstål till rullningslagerindustrin och verkstadsindustri med speciellt höga kvalitetskrav - varslar om en personalminskning med 200 personer vid bolagets anläggningar i Hofors och Hällefors. Varslet är en följd dels av genomförda och pågående rationaliseringsprogram inom tillverkningen och administrationen, dels en försvagad orderingång. I Hofors berörs 120 personer, jämnt fördelade mellan Metall- och PTK- anställda. I Hällefors berörs 45 personer inom Metall och 35 inom PTK. Ovako Steel AB ingår i SKF-koncernens affärsområde Specialstål, som har 2 800 anställda och en årsomsättning (1997) på cirka 3.4 miljarder kronor. Göteborg den 12 oktober 1998 Aktiebolaget SKF (publ.) Ytterligare upplysningar lämnas av: Lars G Malmer, SKF Group Communication, tfn 031-3371541, fax 031-3371722, lars.g.malmer@skf.com Martin Ivert, VD, Ovako Steel AB, tfn 0705-10 14 24 Aktiebolaget SKF, 415 50 Göteborg, tfn 031-3371000, fax 031-3372832, www.skf.com

Om oss

SKF är en av världens ledande leverantörer inom områdena lager, tätningar, mekatronik, service och smörjsystem. SKFs serviceerbjudande innehåller tjänster såsom teknisk support, underhållsservice, teknisk rådgivning och utbildning.

Prenumerera