SKF – Niomånadersrapport 2007

SKF rapporterar rekordvinst och rekordförsäljning för tredje kvartalet. Rörelseresultatet ökade med 17,2% och försäljningen steg med 12,8%. Resultatet per aktie ökade med 20,4%. Marknadsutsikterna för det fjärde kvartalet 2007 visar på en fortsatt god volymtillväxt.

• Försäljningen under tredje kvartalet 2007 uppgick till 14 155 Mkr (12 544) och under de första nio månaderna till 43 489 Mkr (39 206).

• Rörelseresultatet för tredje kvartalet var 1 803 Mkr (1 538) och för de första nio månaderna 5 708 Mkr (4 849). Rörelsemarginalen för tredje kvartalet uppgick till 12,7% (12,3) och för de första nio månaderna 13,1% (12,4).

• Resultat före skatt för tredje kvartalet var 1 646 Mkr (1 422). Resultat före skatt för de första nio månaderna var 5 428 Mkr (4 541).

• Nettoresultat för tredje kvartalet var 1 174 Mkr (966). Nettoresultatet för de första nio månaderna var 3 662 Mkr (3 175).

• Resultatet per aktie för tredje kvartalet var 2,48 kronor (2,06) och för de första nio månaderna 7,76 kronor (6,81). Resultat per aktie, efter utspädning, för tredje kvartalet var 2,48 kronor (2,05) och för de första nio månaderna 7,74 kronor (6,79).

Försäljningsökningen på 12,8% under kvartalet, uttryckt i kronor, kan hänföras till:
volym 9,0%, struktur 3,7%, pris/mix 2,0% och valutaeffekter -1,9%.
För de första nio månaderna kan ökningen på 10,9%, uttryckt i kronor, hänföras till:
volym 7,9%, struktur 4,1%, pris/mix 2,2% och valutaeffekter -3,3%.

Försäljningsutveckling under tredje kvartalet (exkl. struktureffekter)
Försäljningen under tredje kvartalet 2007, beräknad i lokala valutor och jämfört med försäljningen under samma kvartal föregående år, var påtagligt högre såväl för koncernen som för alla divisionerna. Försäljningen var påtagligt högre i Europa, Asien och Latinamerika. Försäljningen i Nordamerika var högre.

Tillverkningsnivån under tredje kvartalet var oförändrad jämfört med andra kvartalet 2007 och påtagligt högre jämfört med tredje kvartalet föregående år.

Marknadsutsikter för fjärde kvartalet 2007 (jämfört med tredje kvartalet 2007)
Efterfrågan på SKFs produkter och tjänster under fjärde kvartalet 2007 förväntas bli högre för koncernen. Efterfrågan förväntas bli högre i Europa, påtagligt högre i Asien och Latinamerika och relativt oförändrad i Nordamerika. Efterfrågan förväntas bli högre inom alla divisioner.

Tillverkningsnivån kommer att vara oförändrad för fjärde kvartalet 2007, jämfört med tredje kvartalet 2007, men högre i absoluta termer på grund av säsongsmönstret, och påtagligt högre än fjärde kvartalet 2006.


Göteborg den 16 oktober 2007
Aktiebolaget SKF
(publ.)


Tom Johnstone
Vd och koncernchef

_______________________________________________________________

Informationen är sådan som AB SKF kan vara skyldig att offentliggöra enligt lagen om börs- och clearingverksamhet och/eller lagen om handel med finansiella instrument.
___________________________________________________________________

Ytterligare information lämnas av:
Lars G Malmer, Group Communication, tel: 031-3371541, 0705-371541, e-post: lars.g.malmer@skf.com
Marita Björk, Investor Relations, tel: 031-3371994, 0705-181994, e-post: marita.bjork@skf.comOm oss

SKF är en av världens ledande leverantörer inom områdena lager, tätningar, mekatronik, service och smörjsystem. SKFs serviceerbjudande innehåller tjänster såsom teknisk support, underhållsservice, teknisk rådgivning och utbildning.

Prenumerera

Dokument & länkar