SKF är huvudsponsor till Gothia Cup

För femte året i rad är SKF huvudsponsor till Gothia Cup, världens största fotbollsturnering för ungdomar med 30 000 deltagare och 1 600 lag från hela världen. Tävlingen pågår mellan 19 och 24 juli i Göteborg.

 

Före turneringen anordnar SKF varje år en rad lokala fotbollsturneringar i utvalda länder för att kora de lag som får komma till Gothia Cup. Dessa kallas Meet the World.

I år har Meet the World-turneringar arrangerats i 18 länder – Albanien, Bulgarien, Brasilien, Colombia, England, Estland, Indien, Indonesien, Kenya, Kina, Malaysia, Mexiko, Polen, Portugal, Ryssland, Sydafrika, Tjeckien och Zambia.

 

Hittills har under åren cirka 12 000 ungdomar från 29 länder deltagit i Meet the World-turneringarna.

 

-SKF vill spela en aktiv roll på de platser där företaget finns representerat. Genom Meet the World och Gothia Cup kan vi hjälpa och stödja ungdomar i att utveckla sitt intresse för fotboll. På så sätt skapas globala mötesplatser för ungdomar, oberoende av kultur, kön, religion och social bakgrund, vilket är helt i linje med SKFs värderingar. Samtidigt når vi dem som i framtiden kan bli såväl anställda, som kunder och leverantörer, säger Tom Johnstone, SKFs VD och koncernchef.

 

 

-Samarbetet med SKF har gett oss viktig ekonomisk trygghet, så att vi har kunnat arbeta strategiskt med att vidareutveckla Gothia Cup till vad den är idag: En mötesplats för ungdomar från hela världen, säger Dennis Andersson, generalsekreterare för Gothia Cup.

 

Göteborg den 14 juli 2010

Aktiebolaget SKF
(publ.)

 

 

Informationen är sådan som AB SKF kan vara skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 14 juli 2010 kl 15.30.

 

 

 

 

 

För ytterligare information, kontakta:
PRESS: Ingalill Östman, SKF Group Communication, tel: 031-337 32 60, mobil: 0706-97 32 60, e-post: ingalill.ostman@skf.com
IR: Marita Björk, SKF Investor Relations, tel: 031-337 19 94, mobil: 0705-18 19 94, e-post: marita.bjork@skf.com

 

 

 

SKF är en av världens ledande leverantörer av rullningslager, tätningar, mekatronik, service och smörjsystem. Serviceerbjudandet omfattar tjänster såsom teknisk support, underhållsservice, tillståndsövervakning, tekniska konsulttjänster och utbildning. SKF är representerat i fler än 130 länder och har återförsäljare på cirka 15 000 platser världen över. Försäljningen 2009 uppgick till SEK 56 227 miljoner kronor och antalet anställda var 41 172. www.skf.com.   

Aktiebolaget SKF, 415 50 Göteborg, tel: 031 337 1000, fax 031 337 1722, www.skf.com

Om oss

SKF är en av världens ledande leverantörer inom områdena lager, tätningar, mekatronik, service och smörjsystem. SKFs serviceerbjudande innehåller tjänster såsom teknisk support, underhållsservice, teknisk rådgivning och utbildning.

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar