SKF fortsätter minska kostnader och att förbättra sin produktionsstruktur

På grund av den svagare efterfrågan inom de flesta marknadssegment påbörjade SKF aktiviteter under det tredje kvartalet 2008, som syftade till att minska produktionen. Sedan dess har omkring 3 700 personer lämnat koncernen och ytterligare cirka 1 100 kommer att lämna som ett resultat av de program som tidigare meddelats. Dessutom arbetar runt 18 000 personer kortare arbetstid, i program understödda av myndigheter eller enligt olika överenskommelser. SKF vidtar ytterligare åtgärder för att både anpassa tillverkningen till den lägre efterfrågan och för att accelerera förflyttningen av produktion till mer snabbväxande marknader i världen. Detta kommer att påverka cirka 900 personer världen över. Som ett led i detta har SKF offentliggjort en plan som syftar till att stänga fabriken i Fontenay-le-Comte i Frankrike, ca 380 personer kommer att beröras. Fabriken tillverkar små kullager som används bland annat i hushållsapparater och elmotorer. Den totala reduktionen av antalet anställda innefattar även andra redan påbörjade åtgärder, till exempel i Indien, Storbritannien och Sverige. Den totala omstruktureringskostnaden för dessa aktiviteter uppgår till cirka 700 miljoner kronor av vilka cirka 480 miljoner kommer att tas under andra kvartalet och huvudsakligen beröra Automotive Division. Den återstående delen som påverkar samtliga divisioner kommer att tas främst under tredje kvartalet. Besparingarna från dessa åtgärder kommer att bli cirka 300 miljoner per år när de är fullt införda i mitten av 2010. Göteborg den 30 juni 2009 Aktiebolaget SKF (publ.) Informationen är sådan som AB SKF kan vara skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 30 juni 2009 kl 08.45. För ytterligare information, kontakta: PRESS: Ingalill Östman, SKF Group Communication, tel: 031-337 32 60, mobil: 0706-97 32 60, e-post: ingalill.ostman@skf.com IR: Marita Björk, SKF Investor Relations, tel: 031-337 19 94, mobil: 0705-18 19 94, e-post: marita.bjork@skf.com SKF är en av världens ledande leverantörer inom områdena lager, tätningar, mekatronik, service och smörjsystem. SKFs serviceerbjudande innehåller tjänster såsom teknisk support, underhållsservice, teknisk rådgivning och utbildning. SKF är representerat i fler än 130 länder och har återförsäljare på cirka 15 000 platser världen över. Koncernens omsättning 2008 var 63 361 miljoner kronor. Antalet anställda var 44 799.

Om oss

SKF är en av världens ledande leverantörer inom områdena lager, tätningar, mekatronik, service och smörjsystem. SKFs serviceerbjudande innehåller tjänster såsom teknisk support, underhållsservice, teknisk rådgivning och utbildning.

Prenumerera

Dokument & länkar