SKF-koncernen slutför förvärv av Blohm + Voss Industries GmbH

SKFs förvärv av Blohm + Voss Industries (BVI), tysk leverantör av fartygskomponenter, har godkänts av berörda myndigheter och har nu avslutats. SKF betalar cirka 80 miljoner euro för 100% av BVIs aktiekapital och övertar nettolån på 18 miljoner euro.

Blohm + Voss Industries är en ledande tillverkare och leverantör av kritiska fartygssystem av hög kvalitet, inklusive axelkomponenter (tätningar och lager), stabilisatorer och oljefiltreringssystem, samt tillhandahåller tjänster. Företaget har cirka 500 anställda och en årlig omsättning på cirka 100 miljoner euro med en rörelsemarginal på samma nivå som SKF-koncernen. 

BVIs verksamhet och kunskap passar mycket väl in med SKFs marina strategi och kompletterar SKFs befintliga sortiment av marina produkter och tjänster. Detta kommer ytterligare att etablera SKF som en ledande leverantör av marina tätningsarrangemang och hydrodynamiska lager, som är ett viktigt lagerslag inom marin industri. Förvärvet stärker också SKFs marknadsnärvaro och tjänsteerbjudande genom BVIs dotterbolag i Shanghai, Hongkong, Singapore, Busan, Andover och Kobe samt försäljningsagenter och servicestationer världen över.

Blohm + Voss Industries kommer att ingå i SKFs marinsegment inom affärsområdet Industrial Market, Regional Sales and Service.

Göteborg, 14 februari 2013

Aktiebolaget SKF
     (publ)

För ytterligare information, kontakta:
MEDIA HOTLINE:  tel: 46 31-337 2400

PRESS: Rebecca Janzon, Director, Press Relations,
tel: 46 31-337 3880, mobile: 46 727-173880, e-mail: rebecca.janzon@skf.com

INVESTOR RELATIONS: Marita Björk, Head of Investor Relations,
tel: 46 31-337 1994, mobile: 46 705-181994, e-mail: marita.bjork@skf.com

SKF är en av världens ledande leverantörer av rullningslager, tätningar, mekatronik, service och smörjsystem. Serviceerbjudandet omfattar tjänster såsom teknisk support, underhållsservice, tillståndsövervakning, tekniska konsulttjänster och utbildning. SKF är representerat i fler än 130 länder och har återförsäljare på cirka 15 000 platser världen över. Försäljningen 2012 uppgick till 64 575 miljoner kronor och antalet anställda var 46 775. www.skf.com.

® SKF är ett registrerat varumärke som ägs av SKF-koncernen.
™ BeyondZero är ett varumärke som ägs av SKF-koncernen.

Taggar:

Om oss

SKF är en av världens ledande leverantörer inom områdena lager, tätningar, mekatronik, service och smörjsystem. SKFs serviceerbjudande innehåller tjänster såsom teknisk support, underhållsservice, teknisk rådgivning och utbildning.

Prenumerera