SKF-koncernens inköp går via endorsia.comTM

SKF-koncernens inköp TM går via endorsia.com SKF har beslutat att globalt använda endorsia.com för inköp av underhålls- och reparationsmaterial. Koncernens inköp av sådant material uppgår till cirka 2 miljarder SEK. Detta är första steget i en process att överföra huvuddelen av SKFs inköp till endorsia.com. Endorsia.com lanserades av SKF under 1999 för att ge koncernens kunder, i första hand industridistributörer, ett omfattande stöd online via Internet för SKFs produkter och tjänster. Endorsia.com är en global handelsplats, som knyter samman hela förädlingskedjan från underleverantörer till slutanvändare. Genom att välja denna plattform kommer SKF nu att begära att försörjningen av underhålls- och reparationsmaterial till SKFs fabriker läggs över till endorsia.com. SKF skapar därigenom ett kostnadseffektivt inköpsverktyg. Som ledande elektronisk marknadsplats erbjuder endorsia.com elektroniska kataloger, intelligenta sökverktyg och användarvänliga försörjnings- och hanteringssystem för dokumentering och affärsuppgörelser i realtid. Endorsia.com reducerar kostnaderna för alla användarna genom en snabbare och mer effektiv orderhantering, lagerhantering och logistik. Endorsia.com har utvecklats i samarbete med och drivs av MRO.com Inc., ett helägt dotterbolag till det amerikanska PSDI. Först bland SKFs fabriker att anslutas till endorsia.com blir fabrikerna i USA i slutet av mars. De första europeiska fabrikerna kommer att anslutas till systemet i maj. Installationen kommer att genomföras vid samtliga större fabriker under året. Göteborg den 14 mars 2000 Aktiebolaget SKF (publ.) För ytterligare information kontakta: Lars G Malmer, SKF Group Communication, tel: 031-3371541, e-mail: Lars.G.Malmer@skf.com Aktiebolaget SKF, 415 50 Göteborg, tel: 031-3371000, fax: 031-3372832, www.skf.com ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/03/14/20000314BIT00510/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/03/14/20000314BIT00510/bit0002.pdf

Om oss

SKF är en av världens ledande leverantörer inom områdena lager, tätningar, mekatronik, service och smörjsystem. SKFs serviceerbjudande innehåller tjänster såsom teknisk support, underhållsservice, teknisk rådgivning och utbildning.

Prenumerera

Dokument & länkar