SKF lanserar SKF Insight™ – en banbrytande intelligent lagerteknik

En revolution av framtiden för tillståndsövervakning av maskiner

Göteborg 08 april 2013: SKF lanserar SKF Insight™, en banbrytande innovation inom intelligent trådlös teknik som är integrerade i SKFs lager. Tack vare SKFs arbete med utveckling av smart teknik kan lager nu kommunicera drifttillstånd kontinuerligt med hjälp av internt drivna sensorer och elektronik för datainsamling. Lager har länge betraktats som hjärtat i roterande maskiner, men nu gör SKF dem till hjärnan också.

"Dessa innovationer har förutsättningen att revolutionera tillståndsövervakningen av lager, framför allt för kritiska maskiner och i applikationer som är tekniskt krävande. SKF Insight-tekniken gör tillståndsövervakningen mer lättillgänglig, framför allt i applikationer där det tidigare varit omöjligt eller opraktiskt", säger Tom Johnstone, SKF President och CEO. "Med vår integrerade diagnostikteknik kan våra kunder få ännu bättre kontroll över maskinernas livscykel. Det ger sänkta totalkostnader i kombination med högre tillförlitlighet och längre drifttid".

Alan Begg, SKF Senior Vice President, Group Technology Development, tillägger: "För tre år sedan hade vi en vision om ett integrerat sensorpaket med egen strömförsörjning som trådlöst kunde kommunicera tillståndet för ett lager när som helst, så att ett smart lager kan skicka ett meddelande när något händer med det. Efter omfattande FoU-arbete, inklusive minimerade mått, för att lösa problemen med energigenerering och utveckling av en unik kapslingslösning för sensorer och elektronik, gör lanseringen av SKF Insight-tekniken detta till verklighet. Att göra lagret till hjärnan, och hjärtat, i roterande maskiner har länge varit en dröm inom teknikbranschen och jag är stolt över att SKF, med vår långa tradition av innovativt ledarskap, är först med att genomföra detta".

Övervakning direkt i lagret
Innan SKF Insight fanns kunde tekniken för tillståndsövervakning enbart övervaka skador efter att de uppstått. Med den nya tekniken, där avkänningen finns direkt i lagret, kan SKF övervaka skador från det att den första mikroskopiska effekten uppstår och med denna information kan kunderna vidta åtgärder för att minska lagerskadorna – tillföra smörjmedel, undvika tillfälliga överbelastningar osv.

Genom att övervaka belastningen direkt i lagret gör SKF Insight det dessutom möjligt att mäta den faktiska belastningen på lagret snarare än den belastning det konstruerats för. Denna värdefulla information kan återföras till konstruktionsfasen och förbättra både system- och lagerdesign.

När SKF Insight-tekniken integreras i lagren kan kunderna sköta tillståndsövervakningen på ett enklare sätt. Bättre kunskap om driften, bättre underhållsplanering, optimerad användning av personal och reservdelar leder till lägre driftskostnader.

I SKF Insight-tekniken ingår:
Minimerade mått på sensortekniken möjliggör mätning av kritiska parametrar som RPM, temperatur, hastighet, vibration, belastning och andra funktioner.
Självförsörjande – genom att använda själva applikationsmiljön kan smarta lager generera den energi som krävs för driften.
Enkelhet – intelligent trådlös teknik finns inuti lagret och möjliggör kommunikation i miljöer där traditionell Wi-Fi inte fungerar.
Smarta lagernätverk som kommunicerar via varandra och via en trådlös gateway. Lagren i serien SKF Insight bildar ett nätverk och kan skicka relevant tillståndsinformation för analys.

Applikationsspecifika lösningar för SKF Insight testas hos kunder inom branscher som vindkraft, järnvägar och metall och SKF utvecklar aktivt fler applikationstester inom andra branscher.

Aktiebolaget SKF
       (publ.)

För ytterligare information, kontakta:
MEDIA HOTLINE:  tel: 46 31-337 2400

PRESS: Rebecca Janzon, Director, Press Relations,
tel: 46 31-337 3880, mobile: 46 727-173880, e-mail: rebecca.janzon@skf.com

INVESTOR RELATIONS: Marita Björk, Head of Investor Relations,
tel: 46 31-337 1994, mobile: 46 705-181994, e-mail: marita.bjork@skf.com

SKF är en av världens ledande leverantörer av rullningslager, tätningar, mekatronik, service och smörjsystem. Serviceerbjudandet omfattar tjänster såsom teknisk support, underhållsservice, tillståndsövervakning, tekniska konsulttjänster och utbildning. SKF är representerat i fler än 130 länder och har återförsäljare på cirka 15 000 platser världen över. Försäljningen 2012 uppgick till 64 575 miljoner kronor och antalet anställda var 46 775. www.skf.com.

® SKF är ett registrerat varumärke som ägs av SKF-koncernen.
™ BeyondZero är ett varumärke som ägs av SKF-koncernen.

Taggar:

Om oss

SKF är en av världens ledande leverantörer inom områdena lager, tätningar, mekatronik, service och smörjsystem. SKFs serviceerbjudande innehåller tjänster såsom teknisk support, underhållsservice, teknisk rådgivning och utbildning.

Prenumerera

Media

Media