SKF levererar online övervakningssystem till BillerudKorsnäs

Göteborg, 2014-03-12: SKF har fått en order av BillerudKorsnäs om leverans av övervakningssystemet SKF IMx online till pappersmaskin PM2 vid anläggningen i Karlsborg. Systemet läser av avvikelser i maskinutrustningen och sänder kontinuerligt information till underhållsavdelningen om maskinens tillstånd. SKF levererar färdig fast installation, med både hård- och mjukvara, samt utbildning och support i systemet. 

BillerudKorsnäs är en världsledande leverantör av starkt, nyfiberbaserat förpackningsmaterial med 8 produktionsanläggningar och verksamhet i 13 länder. Anläggningen i Karlsborg har ca 385 anställda med en produktionskapacitet på 300 000 ton/år.

- SKF är en trygg leverantör av övervakningssystem med bred portfölj av produkter, tjänster och utbildning inom tillståndskontroll. SKF:s fokus på forskning och utveckling stödjer vår ambition att lyfta tillståndskontroll till en helt ny nivå. Dessutom är specialistkompetens geografiskt nära vilket är värdefullt för oss, säger Ingemar Niemi, sektionschef för Driftsäkerhet och Mekaniskt underhåll på BillerudKorsnäs.

Aktiebolaget SKF
      (publ)

För ytterligare information, kontakta:

Gösta Andersson, SKF Sverige AB,
tel: 031-337 30 60, mobile: 0705-98 68 99, e-post: gosta.andersson@skf.com

SKF är en av världens ledande leverantörer av rullningslager, tätningar, mekatronik, service och smörjsystem. Serviceerbjudandet omfattar tjänster såsom teknisk support, underhållsservice, tillståndsövervakning, tekniska konsulttjänster och utbildning. SKF är representerat i fler än 130 länder och har återförsäljare på cirka 15 000 platser världen över. Försäljningen 2013 uppgick till 63 597 miljoner kronor och antalet anställda var 48 401. www.skf.com

® SKF är ett registrerat varumärke som ägs av SKF-koncernen.
™ BeyondZero är ett varumärke som ägs av SKF-koncernen.

Om oss

SKF är en av världens ledande leverantörer inom områdena lager, tätningar, mekatronik, service och smörjsystem. SKFs serviceerbjudande innehåller tjänster såsom teknisk support, underhållsservice, teknisk rådgivning och utbildning.

Prenumerera