SKF magnetlager installeras i världens första undervattenssystem för gaskompression

SKF levererar lager till det första undervattenssystemet för gaskompression i Statoils gasfält Åsgard

Göteborg, 10 november 2015: SKF har levererat magnetlager för användning i världens första undervattenssystem för gaskompression, i gasfältet Åsgard, utanför norska kusten. SKF har varit inblandad i utvecklingen av projektet i fem år och har samarbetat med MAN Diesel & Turbo, tillverkaren av de eldrivna centrifugalkompressorerna som ingår i systemet.  

Vanligtvis pumpas gas upp från havsbotten till ytan där den sedan komprimeras på plattformar. På Åsgard-fältet är kompressionskamrarna placerade på havsbotten, nära borrhålen, för att maximera gasutvinningen och därigenom förlänga gasfältets livstid. 

Ole Kristian Joedahl, Sales and Marketing Director, Industrial Market, säger: ”Våra magnetlager spelade en nyckelroll när det autonoma undervattenssystemet för gaskompression utvecklades, vilket är ett stort framsteg inom olje- och gasindustrin. Magnetlager förenklar systemarkitekturen genom att avlägsna behovet av smörjning, tätningar och växellådor. Dessutom är magnetlager friktionsfria, vilket tillåter högre varvtal. Det leder i sin tur till mindre kompressormoduler och i slutändan till en lättare infrastruktur för anläggningar och därmed en minskad miljöpåverkan.”

Förutom magnetlager levererar SKF även ett fjärrstyrnings- och övervakningssystem som underlättar planering av underhållsarbetet.

Aktiebolaget SKF
      (publ.)

För ytterligare information, kontakta:

PRESS: Theo Kjellberg, Director, Press Relations,
tel: 46 31-337 6576, mobile: 46 725-776576, e-mail: theo.kjellberg@skf.com

INVESTOR RELATIONS: Patrik Stenberg, Head of Investor Relations,
tel: 46 31-337 2104, mobile: 46 705-472104, e-mail: patrik.stenberg@skf.com 

SKF är en av världens ledande leverantörer av rullningslager, tätningar, mekatronik, service och smörj-system. Serviceerbjudandet omfattar tjänster såsom teknisk support, underhållsservice, tillstånds-övervakning, tekniska konsulttjänster och utbildning. SKF är representerat i fler än 130 länder och har återförsäljare på cirka 15 000 platser världen över. Försäljningen 2014 uppgick till 70 975 miljoner kronor och antalet anställda var 48 593. www.skf.com

® SKF är ett registrerat varumärke som ägs av SKF-koncernen.
™ BeyondZero är ett varumärke som ägs av SKF-koncernen.

Taggar:

skf

Om oss

SKF är en av världens ledande leverantörer inom områdena lager, tätningar, mekatronik, service och smörjsystem. SKFs serviceerbjudande innehåller tjänster såsom teknisk support, underhållsservice, teknisk rådgivning och utbildning.

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar