SKF och Knorr-Bremse utvecklar specialteknik för att övervaka boggivagnar

SKF och Knorr-Bremse Systeme für Schienenfahrzeuge GmbH har startat ett gemensamt projekt för att utveckla tillståndsövervakning för tåg att integreras i Knorr-Bremses bromsövervakningssystem.

Det nya övervakningssystemet kommer att lägga till nästa generations funktioner, vilket gör det möjligt att fjärrövervaka och samla in data från varje boggie – medan tåget är i trafik. Som ett resultat kommer tågoperatören eller serviceleverantören att tidigt kunna upptäcka fel vilket gör att man kan undvika eller minska sekundära komponenthaverier. Det nya systemet gör det också möjligt för tågoperatören att introducera tillståndsbaserat underhåll och minska livscykelkostnader.

Övervakningslösningen kommer att baseras på SKFs världsledande system för tågövervakning, IMx-R, och det kommer att innebära gemensam utveckling av en elektronisk övervakningsmodul som kan registrera och diagnostisera övervakningsdata från tåg under gång. Modulen kommer i sin tur att integreras i Knorr-Bremses bromsövervakningssystem.

* * *

SKF-koncernen är världens ledande leverantör av produkter, lösningar och tjänster inom rullningslager, tätningar, mekatronik och smörjsystem. Koncernens service omfattar också teknisk support, underhållstjänster, tillståndsövervakning och utbildning. SKF finns representerat i mer än 130 länder. Företaget har fabriker på över 100 platser samt försäljningsbolag som stöds av cirka 15 000 återförsäljare. SKF har dessutom en väl använd marknadsplats på nätet och ett effektivt, globalt distributionssystem. Koncernens omsättning uppgick 2006 till 53 101 Mkr och antalet anställda var 41 090. För mer information om AB SKF, besök www.skf.com.


Knorr-Bremse-koncernen är världens ledande tillverkare av bromssystem för järnvägs- och kommersiella fordon. I över hundra år har företaget varit pionjär inom utveckling, tillverkning och marknadsföring av det senaste inom bromssystem. Andra affärsområden är automatiska dörrsystem, luftkonditionering för järnvägsfordon och dämpare för torsionssvängningar i förbränningsmotorer. Koncernens försäljning uppgick 2006 till 3.1 miljarder euro och antalet anställda är 13 000. För mer information om Knorr-Bremse, besök www.Knorr-Bremse.com.


För ytterligare information, kontakta:
Knorr-Bremse AG
Gerd Henghuber
Head of Corporate Communications
Moosacher Strasse 80, D-80809 Munich
Tel: +49 89-3547-1402, Fax: +49 89-3547-1403,
Email: gerd.henghuber@knorr-bremse.com

AB SKF
Lars G Malmer
SVP, Head Group Communication
Tel +46 31-337 15 41
Mob +46 705 371541
Email: lars.g.malmer@skf.com
IR: Marita Björk, SKF Investor Relations
tel: +46 (0)31 337 1994
mobile: +46 (0)705-181994
e-mail: marita.bjork@skf.com

Göteborg den 31 oktober 2007

Aktiebolaget SKF
(publ.)
___________________________________________________________________

Informationen är sådan som AB SKF kan vara skyldig att offentliggöra enligt lagen om börs- och clearingverksamhet och/eller lagen om handel med finansiella instrument.
____________________________________________________________________________Om oss

SKF är en av världens ledande leverantörer inom områdena lager, tätningar, mekatronik, service och smörjsystem. SKFs serviceerbjudande innehåller tjänster såsom teknisk support, underhållsservice, teknisk rådgivning och utbildning.

Prenumerera

Dokument & länkar