SKF öppnar distributionscenter i Latinamerika

Latinamerika blir en allt viktigare region för SKF, och för att förbättra logistikstrukturen och sänka kostnaderna ytterligare har företaget öppnat ett regionalt distributionscenter i Montevideo, Uruguay.

Centret ingår i det globala nätverk av regionala distributionscentra som SKF har i Nordamerika, Europa och Asien.

"Öppnandet av det regionala distributionscentret i Uruguay stärker vårt engagemang i denna för SKF snabbt växande region. Det gör det möjligt för oss att kraftigt förbättra stödet och servicen gentemot våra kunder och återförsäljare i regionen, samtidigt som det bidrar till att sänka såväl våra driftskostnader som kapital bundet i inventarier", säger Tom Johnstone, SKFs vd och koncernchef. "Centret kombinerar den senaste logistikinfrastrukturen med de bästa arbetssätten från SKF-koncernens logistikanläggningar världen över."

"Genom att införa regional planering för det nya centret och de lokala lagren kommer vi att öka tillgängligheten till våra produkter, samtidigt som kostnaderna sänks och lagervolymerna minskar", säger Ralph Hendrikx, vd för Latin America Distribution Centre. "Centret kommer att fungera som ett komplement till de befintliga, lokala lagren i området och gör att vi kan korta leveransledtiderna. Det gör även att våra kunder och återförsäljare kan välja mellan fler produkter."

Distributionscentret togs i drift den 4 juli 2011 och är resultatet av en investering på cirka 16 miljoner kronor.

Göteborg, 24 augusti 2011

Aktiebolaget SKF
(publ)

För ytterligare information, kontakta:
PRESS:
Rebecca Ehlinger-Janzon, SKF Group Communication, tel: +46 31-337 3880, mobile: +46 727-173880, e-mail: Rebecca.janzon@skf.com,
Sr. VP Communications:
Ingalill Östman, SKF Group Communication, tel: +46 31-337 3260, mobil: +46 706-973260, e-post: ingalill.ostman@skf.com,
IR: Marita Björk, SKF Investor Relations, tel: +46 31-337 1994, mobile: +46 705-181994, e-mail: marita.bjork@skf.com

SKF är en ledande global leverantör av lager, tätningar, mekatronik, smörjsystem och tjänster som inkluderar teknisk support, underhåll och tillförlitlighetstjänster, teknisk rådgivning och utbildning. SKF finns representerade i fler än 130 länder och har återförsäljare på fler än 15 000 orter runt om i världen. Omsättningen 2010 uppgick till 61 029 Mkr och antalet anställda var 44 742. www.skf.com

Om oss

SKF är en av världens ledande leverantörer inom områdena lager, tätningar, mekatronik, service och smörjsystem. SKFs serviceerbjudande innehåller tjänster såsom teknisk support, underhållsservice, teknisk rådgivning och utbildning.

Prenumerera

Dokument & länkar