SKF optimerar produkter som en del av ett nytt program för prestanda i fält

Med införandet av SKF EnCompass Field Performance Programme lanserar företaget nya förbättrade versioner av fyra befintliga produktlinjer för att på ett bättre sätt passa ihop lager med kundernas applikationsbehov

Göteborg, 16 april 2015: För att uppfylla kundernas behov av förbättrade prestanda för lager i fält, lanserar SKF sitt nya SKF EnCompass Field Performance Programme. Programmet involverar hela SKF och utnyttjar företagets stora erfarenhet av applikationer och kunskap inom tribologi. Det fokuserar på optimering av lagerkonstruktionen och mer ingående analyser av de faktorer som påverkar lagrets nominella livslängd för att man på så sätt ska kunna klara verkliga användningsförhållanden.

Som en del av programmet har SKF optimerat sina sfäriska rullager i utförande SKF Explorer, SKF energieffektiva spårkullager, SKF energieffektiva Y-lager och Y-lagerenheter samt SKF Explorer stål/stål ledlager.

”SKF EnCompass visar verkligen vårt engagemang i att förstå och uppfylla våra kunders behov. De ställs inför unika och utmanande applikationsförhållanden, och med de här optimerade produktlinjerna och beräkningsmetoderna kan vi hjälpa dem att hitta lager som passar driftsförhållandena bättre än någonsin tidigare. Det leder till förbättrad lagerlivslängd och sänkta driftkostnader”, säger Helene Richmond, chef för SKFs produktlinjer.

Tack vare förbättringar som ytfinhet och värmebehandling, kan uppgraderade sfäriska rullager i utförande SKF Explorer ha en brukbarhetstid som är dubbelt så lång som de tidigare branschledande lagren i utförande SKF Explorer, särskilt i förorenade miljöer eller vid bristfällig smörjning. Med en ny konstruktion, som innebär att tätningens friktion minskar med upp till 50 procent, ger nu små tätade sfäriska rullager dessutom sänkta driftstemperaturer med upp till 20 °C, vilket gör att gränsvarvtalen kan fördubblas.

SKF energieffektiva (E2) spårkullager kan ha mer än dubbla brukbarhetstiden och på samma gång minska energianvändningen. Konstruktionsförbättringar minskar friktionsförlusterna i lagret med upp till 30 procent jämfört med lagret i utförande SKF Explorer i samma storlek. SKF erbjuder nu ett utökat sortiment av SKF energieffektiva spårkullager med skyddsplåt och tätning för att täcka inbyggnadskrav inom ett större område.

SKF energieffektiva Y-lager och Y-lagerenheter kännetecknas av en minskning av friktionsmomentet med upp till 50 procent jämfört med ett Y-lager i standardutförande i samma storlek. Vid sidan av de energibesparingar som SKF energieffektiva Y-lager ger, erbjuder SKF nu färdigmonterade SKF E2 Y-lagerenheter som kombinerar SKF E2 Y-lager med SKF lagerhus i kompositmaterial. Eftersom de hjälper till att sänka den totala ägandekostnaden, är dessa lätta, kostnadseffektiva och monteringsfärdiga enheter särskilt väl lämpade för applikationer med höga varvtal och måttliga belastningar och där tillförlitlighet och minimalt underhåll är viktiga parametrar.

SKF Explorer stål/stål ledlager är också en del av programmet SKF EnCompass. De är engångssmorda vid monteringen och tätade för att eliminera behovet av eftersmörjning i applikationer med låga till medelhöga halter av föroreninger, t.ex. för applikationer i tunga arbetsfordon. Detta ger avsevärda besparingar tack vare sänkta underhållskostnader och minskad fettförbrukning. Omfattande tester, både i laboratorier och i fält, har dessutom lett till att det dynamiska bärighetstalet har ökat med 50 procent.

SKF EnCompass är en viktig del i SKFs åtagande att ytterligare förbättra prestanda i fält för kunderna. Inom ramen för programmet kommer fler produkter, mer kunskap och nyskapande programvarulösningar att lanseras med tiden.

För ytterligare information, kontakta:

Gösta Andersson, Kommunikation SKF Sverige AB,
tel: 031-337 30 60, mobile: 0705-98 68 99, e-post: gosta.andersson@skf.com

SKF är en av världens ledande leverantörer av rullningslager, tätningar, mekatronik, service och smörj-system. Serviceerbjudandet omfattar tjänster såsom teknisk support, underhållsservice, tillstånds-övervakning, tekniska konsulttjänster och utbildning. SKF är representerat i fler än 130 länder och har återförsäljare på cirka 15 000 platser världen över. Försäljningen 2014 uppgick till 70 975 miljoner kronor och antalet anställda var 48 593. www.skf.com

® SKF är ett registrerat varumärke som ägs av SKF-koncernen.
™ BeyondZero är ett varumärke som ägs av SKF-koncernen.

Om oss

SKF är en av världens ledande leverantörer inom områdena lager, tätningar, mekatronik, service och smörjsystem. SKFs serviceerbjudande innehåller tjänster såsom teknisk support, underhållsservice, teknisk rådgivning och utbildning.

Prenumerera

Dokument & länkar