SKF presenterar nyckeldata baserat på den nya organisationsstrukturen

Från 1 januari 2012 har SKF en ny verksamhetsstruktur med följande tre affärsområden vilka ersätter tidigare divisioner (press release den 17 januari 2012).

SKF Industrial Market, Strategic Industries har sju affärsenheter med ansvar för försäljning till OEM-företag och slutanvändare samt affärsutveckling, tillverkning och tekniska tjänster: Flygindustri, Förnybar energi, Industriella drivsystem (inklusive elmotorer, fluidteknik, transmission och materialhantering), Tunga arbetsfordon, Energi, Precision (inklusive verktygsmaskiner, medicinteknik och automation) och Järnväg. Dessutom ingår affärsenheten SKF Lubrication i affärsområdet.

SKF Industrial Market, Regional Sales and Service har fem affärsenheter med ansvar för försäljning till OEM-företag och slutanvändare samt affärsutveckling, tillverkning och tekniska tjänster: Metallbearbetning, Massa och papper, Gruv- och cementindustri, Livsmedel och Marin industri. Affärsområdet ska även ansvara för avancerade tjänster och lösningar för att höja kunders produktivitet samt SKFs säljkanaler inklusive huvudansvar för SKFs återförsäljarnät och andra samarbeten i distributionsledet.

SKF Automotive stödjer Bilar och lätta lastbilar, Lastbilar samt Tvåhjulingar och elektrisk industri. I SKF Automotive ingår också SKF Sealing Solutions.

Tidigare redovisade siffror för divisionerna för 2010 och 2011 har omräknats för att överensstämma med den nya operativa strukturen. Nya principer för intern prissättning har också introducerats från 1 januari 2012, vilka förändrar fördelningen av vinst mellan tillverknings- och försäljningsenheterna. För att möjliggöra jämförelser så har de nya prissättningsprinciperna applicerats på de omräknade siffrorna för 2010 och 2011. Som tidigare är rörelsemarginalen beräknad på försäljningen inklusive intern-försäljning. Ökningen av internförsäljningen jämfört med tidigare redovisade siffror är ett resultat av den nya strukturen.

SKF Industrial Market, Strategic Industries

Kv1/10 Kv2/10 Kv3/10 Kv4/10 Helår 2010 Kv1/11 Kv2/11 Kv3/11 Kv4/11 Helår 2011
Försäljning 4 101 4 282 4 469 4 358 17 210 5 223 5 242 5 212 5 130 20 807
Försäljning inkl. intern försäljning 6 931 7 334 7 538 7 278 29 081 8 386 8 423 8 556 8 248 33 613
Rörelseresultat 780 996 1 103 977 3 856 1 264 1 234 1 155 1 033 4 686
Rörelsemarginal 11,3% 13,6% 14,6% 13,4% 13,3% 15,1% 14,7% 13,5% 12,5% 13,9%
Tillgångar och skulder, netto 14 905 15 336 14 338 22 431 22 431 21 685 22 070 23 215 22 905 22 905
Registrerat antal anställda 16 937 16 956 17 121 19 169 19 169 19 392 19 491 19 552 19 388 19 388

SKF Industrial Market, Regional Sales and Service

Kv1/10 Kv2/10 Kv3/10 Kv4/10 Helår 2010 Kv1/11 Kv2/11 Kv3/11 Kv4/11 Helår 2011
Försäljning 5 598 6 157 6 052 6 149 23 956 6 354 6 457 6 510 6 547 25 868
Försäljning inkl. intern försäljning 5 679 6 237 6 135 6 236 24 287 6 450 6 552 6 613 6 634 26 249
Rörelseresultat 531 632 668 772 2 603 740 830 841 860 3 271
Rörelsemarginal 9,4% 10,1% 10,9% 12,4% 10,7% 11,5% 12,7% 12,7% 13,0% 12,5%
Tillgångar och skulder, netto 5 531 5 995 5 272 5 543 5 543 5 694 6 098 5 938 6 096 6 096
Registrerat antal anställda 6 010 5 985 6 054 6 116 6 116 6 230 6 336 6 389 6 511 6 511

SKF Automotive

Kv1/10 Kv2/10 Kv3/10 Kv4/10 Helår 2010 Kv1/11 Kv2/11 Kv3/11 Kv4/11 Helår 2011
Försäljning 4 451 4 919 4 596 4 552 18 518 4 763 4 638 4 442 4 200 18 043
Försäljning inkl. intern försäljning 5 420 5 997 5 646 5 590 22 653 5 836 5 699 5 455 5 158 22 148
Rörelseresultat 421 590 480 443 1 934 541 482 360 94 1 477
Rörelsemarginal 7,8% 9,8% 8,5% 7,9% 8,5% 9,3% 8,5% 6,6% 1,8% 6,7%
Tillgångar och skulder, netto 8 691 8 703 8 187 8 229 8 229 8 129 8 450 8 980 8 686 8 686
Registrerat antal anställda 13 952 14 307 14 778 14 852 14 852 14 349 14 782 15 024 14 811 14 811

Göteborg den 4 april 2012

Aktiebolaget SKF
(publ.)

För ytterligare information, kontakta:
PRESS: Rebecca Janzon, Global Press Manager,
tel: 46 31-337 2400, mobile: 46 727-173880, e-mail: rebecca.janzon@skf.com

INVESTOR RELATIONS: Marita Björk, Head of Investor Relations,
tel: 46 31-337 1994, mobile: 46 705-181994, e-mail: marita.bjork@skf.com

SKF är en av världens ledande leverantörer av rullningslager, tätningar, mekatronik, service och smörjsystem. Serviceerbjudandet omfattar tjänster såsom teknisk support, underhållsservice, tillståndsövervakning, tekniska konsulttjänster och utbildning. SKF är representerat i fler än 130 länder och har återförsäljare på cirka 15 000 platser världen över. Försäljningen 2011 uppgick till 66 216 miljoner kronor och antalet anställda var 46 039. www.skf.com.

Taggar:

skf

Om oss

SKF är en av världens ledande leverantörer inom områdena lager, tätningar, mekatronik, service och smörjsystem. SKFs serviceerbjudande innehåller tjänster såsom teknisk support, underhållsservice, teknisk rådgivning och utbildning.

Prenumerera

Dokument & länkar