SKF säljer hållarefabriken i Göteborg till japanska NKC

 

SKF Sverige AB har ingått avtal om överlåtelse av hållaretillverkningen i Göteborg till den japanska komponenttillverkaren Nakanishi Metal Works CO., Ltd., (NKC).

Fabriken ligger på SKF:s produktionsområde i Göteborg och omfattar 130 anställda.

- Försäljningen är en del i koncernens långsiktiga strategi att avyttra komponenttillverkning som inte tillhör kärnverksamheten. Vi ser positivt på att en erkänd leverantör tar över hållaretillverkningen i Göteborg och planerar att investera i och utveckla verksamheten, säger Eva Karlsson VD SKF Sverige AB.

NKC etablerades 1924 och är världsledande inom hållaretillverkning och pressade stålkomponenter, såväl som plast och gummibearbetning. SKF utsåg NKC till bästa underleverantör 2007.

Hållaretillverkningen i Göteborg kommer att utgöra en bas för tillverkning och försäljning i Europa för NKC som har för avsikt att fortsätta tillverkningen i de nuvarande lokalerna. Företaget kommer att fortsätta leverera till SKFs produktion i Göteborg.

SKF i Göteborg producerar sfäriska rullningslager. Hållaren är den komponent i lagret som håller rullarna på plats mellan inner- och ytterring.

Hållarefabriken i Göteborg tillverkar hållare för SKF:s produktionsenheter i Göteborg, Luton (England), Hanover (USA), Nilai (Malaysia) och Schweinfurt (Tyskland).

Göteborg den 3 februari 2011

Aktiebolaget SKF
(publ.)

Informationen är sådan som AB SKF kan vara skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 3 februari 2011 kl 08.30.


För ytterligare information, kontakta:

PRESS: Ingalill Östman, SKF Group Communication, tel: 031-337 32 60, mobil: 0706-97 32 60,
e-post: ingalill.ostman@skf.com

Gösta Andersson, Kommunikation SKF Sverige AB, tel 031-337 30 60, mobil: 0705-98 68 99, e-post: gosta.andersson@skf.com

IR: Marita Björk, SKF Investor Relations, tel: 031-337 19 94, mobil: 0705-18 19 94,
e-post:
marita.bjork@skf.com

SKF är en av världens ledande leverantörer av rullningslager, tätningar, mekatronik, service och smörjsystem. Serviceerbjudandet omfattar tjänster såsom teknisk support, underhållsservice, tillståndsövervakning, tekniska konsulttjänster och utbildning. SKF är representerat i fler än 130 länder och har återförsäljare på cirka 15 000 platser världen över. Försäljningen 2009 uppgick till SEK 56 227 miljoner kronor och antalet anställda var 41 172. www.skf.com.   

Om oss

SKF är en av världens ledande leverantörer inom områdena lager, tätningar, mekatronik, service och smörjsystem. SKFs serviceerbjudande innehåller tjänster såsom teknisk support, underhållsservice, teknisk rådgivning och utbildning.

Prenumerera

Dokument & länkar