SKF ställdon i miljövänlig hybridbåt

SKF levererar ett kundanpassat linjärt ställdon till kopplingsmekanismen mellan generator och dieselmotor i den nya hybridbåten Greenline från slovenska Seaway Group, en av världens ledande företag inom båtutveckling.

 

Hybridbåten Greenline, som redan fått ett antal miljö- och “årets båt”-utmärkelser, kombinerar kraftgenerering från solpaneler på båtens tak med vanlig dieselmotor.

 

När Greenline drivs med el släpper den inte ut några som helst avgaser. När den drivs med dieselmotor bidrar det specialkonstruerade skrovet till att minska bränsleförbrukningen per sjömil och bidrar därför också avsevärt till att minska båtens totala koldioxidutsläpp. 

 

– Som en del av vår strategi BeyondZero har vi åtagit oss att utveckla hållbara produkter och lösningar som minimerar miljöpåverkan. Vi är därför glada att ingå i detta projekt, säger Tom Johnstone, SKFs vd och koncernchef.

 

SKF elektromekaniska linjära ställdon tillåter precisa, kontrollerade och repeterbara tryckande och dragande rörelser i linjära applikationer. I det här fallet har ställdonet specialanpassats enligt kraven från leverantören av båtens hybrida diesel/elektriska kraftgeneringsystem.

 

Göteborg den 6 juli 2010Aktiebolaget SKF
(publ.)

 

 

Informationen är sådan som AB SKF kan vara skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 6 juli 2010 kl 08.30.

 

 

 

 

 

För ytterligare information, kontakta:
PRESS: Ingalill Östman, SKF Group Communication, tel: 031-337 32 60, mobil: 0706-97 32 60,
e-post: ingalill.ostman@skf.com
IR: Marita Björk, SKF Investor Relations, tel: +46 31-337 1994, mobil: +46 705-181994, e-post: marita.bjork@skf.com

 

 

 

SKF är en av världens ledande leverantörer inom områdena lager, tätningar, mekatronik, service och smörjsystem. SKFs serviceerbjudande innehåller tjänster såsom teknisk support, underhållsservice, teknisk rådgivning och utbildning. SKF är representerat i fler än 130 länder och har återförsäljare på cirka 15 000 platser världen över. Koncernens omsättning 2009 var 56 227 miljoner kronor. Antalet anställda var 41 172. www.skf.com.

Aktiebolaget SKF, 415 50 Göteborg, tel: 031 337 1000, fax 031 337 1722, www.skf.com

Om oss

SKF är en av världens ledande leverantörer inom områdena lager, tätningar, mekatronik, service och smörjsystem. SKFs serviceerbjudande innehåller tjänster såsom teknisk support, underhållsservice, teknisk rådgivning och utbildning.

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar