SKF tecknar långtidskontrakt med Valeo

SKF har tecknat ett treårskontrakt värt cirka 34 miljoner kronor med Valeo för att leverera SKF rotorpositioneringslager till nya i-StARS, Valeos start/stopp-system. i-StARS stänger automatiskt av fordonets motor när det saktar ner till under 8 km/h, till exempel vid rödljus. Systemet innebär ytterligare minskning av koldioxidutsläpp och till och med lägre bränsleförbrukning jämfört med den första generationen av StARS.

 

i-StARS kommer till att börja med att användas både av manuella och automatiserade manuella växellådor för den nya familjen av dieselmotorer, e-HDi, för Citroën and Peugeot.

 

SKFs lösning erbjuder ett kraftfullt, precist, repetitivt och uthållig magnetiskt fält som möjliggör för kontrollenheten att ta mot data om axelns positionering. Detta gör det möjligt för systemet att stanna och starta om motorn, i rätt tid och på ett mjukt sätt.

 

– I nära samarbete med Valeo, där vi använt vårt tekniska kunnande, har vi utvecklat lösningar, för att stödja deras innovativa och patenterade start/stopp-system. Industrin kräver nya tekniker och vi bedriver en fortlöpande utveckling för att tillgodose dessa krav, säger Tryggve Sthen, chef för SKF Automotive Division.

 

Detta är den andra ordern från Valeo till SKF för denna typ av applikation. SKF levererar redan denna lösning till den första generationen av StARS.

Leveranser kommer att starta under tredje kvartalet i år.

Informationen är sådan som AB SKF kan vara skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värde-pappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen
lämnades för offentliggörande den 1 juli 2010 kl 13.00.

Göteborg den 1 juli 2010


Aktiebolaget SKF
(publ.)

 

Informationen är sådan som AB SKF kan vara skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värde-pappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen
lämnades för offentliggörande den 1 juli 2010 kl 13.00.

 

För ytterligare information, kontakta:
PRESS: Ingalill Östman, SKF Group Communication, tel: 031-337 32 60, mobil: 0706-97 32 60,
e-post: ingalill.ostman@skf.com
IR: Marita Björk, SKF Investor Relations, tel: 031-337 19 94, mobil: 0705-18 19 94,
e-post: marita.bjork@skf.com

 

SKF är en av världens ledande leverantörer inom områdena lager, tätningar, mekatronik, service och smörjsystem. SKFs serviceerbjudande innehåller tjänster såsom teknisk support, underhållsservice, teknisk rådgivning och utbildning. SKF är representerat i fler än 130 länder och har återförsäljare på cirka 15 000 platser världen över. Koncernens omsättning 2009 var 56 227 miljoner kronor. Antalet anställda var 41 172. www.skf.com.

Aktiebolaget SKF, 415 50 Göteborg, tel: 031 337 1000, fax 031 337 1722, www.skf.com

Om oss

SKF är en av världens ledande leverantörer inom områdena lager, tätningar, mekatronik, service och smörjsystem. SKFs serviceerbjudande innehåller tjänster såsom teknisk support, underhållsservice, teknisk rådgivning och utbildning.

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar