SKFs förvärv av USA-baserat lagerföretag nu slutfört

SKFs förvärv av PEER Bearing Company (PEER) och dess lagertillverkning i Kina och Thailand har nu slutförts.

PEERs försäljning 2007 uppgick till nästan 100 miljoner US-dollar. Antalet anställda är cirka 1400.

PEER säljer främst till den nordamerikanska marknaden och inom vissa segment som för närvarande inte täcks in av SKF.

PEER kommer att vara ett helägt dotterbolag inom SKF-koncernen. Verksamheten kommer att fortsätta drivas separat och agera oberoende på marknaden under sitt nuvarande varumärke PEER. Resultatet kommer att rapporteras separat och inkluderas i koncernens rapportering under fjärde kvartalet.

De förvärvade fabrikerna i Kina är belägna i Xinchang och Changshan. Fabriken i Thailand är belägen i Rayong. PEERs huvudsakliga försäljningsorganisation finns i Illinois i USA.

Göteborg den 16 september 2008

Aktiebolaget SKF
(publ.)Informationen är sådan som AB SKF kan vara skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 16 september 2008 kl 08.30.


För ytterligare information, kontakta:
PRESS: Ingalill Östman, SKF Group Communication, tel: 031-337 32 60, mobil: 0706-97 32 60,
e-post: ingalill.ostman@skf.com
IR: Marita Björk, SKF Investor Relations, tel: 031-337 19 94, mobil: 0705-18 19 94,
e-post: marita.bjork@skf.com

SKF är en av världens ledande leverantör inom områdena lager, tätningar, mekatronik, service och smörjsystem. SKFs serviceerbjudande innehåller tjänster såsom teknisk support, underhållsservice, teknisk rådgivning och utbildning. SKF är representerat i fler än 130 länder och har återförsäljare på cirka 15 000 platser världen över. Koncernens omsättning 2007 var 58 559 miljoner kronor. Antalet anställda var 42 888.

Om oss

SKF är en av världens ledande leverantörer inom områdena lager, tätningar, mekatronik, service och smörjsystem. SKFs serviceerbjudande innehåller tjänster såsom teknisk support, underhållsservice, teknisk rådgivning och utbildning.

Prenumerera

Dokument & länkar