SKFs kapitalmarknadsdag fokuserar på strategiska prioriteringar och resultatförbättring

Göteborg, 4 november, 2015: SKFs kapitalmarknadsdag ägde rum idag i Göteborg. Dagens presentationer fokuserade på koncernens strategiska prioriteringar och de åtgärder som tagits för att förbättra resultatet.

SKFs vd och koncernchef, Alrik Danielson, presenterade koncernens ambition att förbli marknadsledaren inom rullningslager samt SKFs strategiska prioriteringar: skapa värde för kunden; applikationsdriven innovation; tillverkning i världsklass; kostnadseffektivitet; och maximering av det långsiktiga kassaflödet.

Alrik Danielson beskrev också koncernens två värdeerbjudanden och hur dessa tillämpas inom Industrial Market: att hjälpa kunden maximera roterande maskiners prestanda samt att erbjuda produkter som är konkurrenskraftiga i kundens verkliga driftsförhållanden. Ett exempel som presenterades var U.S. Steel, där man demonstrerade hur dessa erbjudanden stöttar SKFs kunder.

Detaljer kring det tidigare annonserade vinstökningsprogrammet inom Automotive Market presenterades, inklusive ambitionen att uppnå en rörelsemarginal på 8%. Affärsområdets långsiktiga strategiska prioriteringar diskuterades också: reducering av produktportföljen, med fokus på vår kärnkompetens; möta marknadens behov med en bättre balans mellan pris och prestanda; samt att utveckla affärsmodellen för eftermarknaden.

Koncernens investeringar kommer framgent att i större utsträckning allokeras till utveckling av ”world-class manufacturing”, i stället för att investeras i kapacitetsökningar. I linje med detta har investeringar i flexibla tillverkningsprocesser redan gjorts, bl.a. den annonserade uppgraderingen av produktionen av sfäriska rullager i Göteborg, på 190 miljoner kronor.

Vikten av att minska koncernens kostnader diskuterades under dagen och ett antal besparingsinitiativ presenterades i detalj. Kassaflöde kommer fortsättningsvis att användas för att stärka balansräkningen.

En uppdatering om den operativa strukturen inom Specialty Business presenterades. En rad enheter har integrerats med andra delar av SKF, medans andra, som ligger utanför kärnverksamheten, har avyttrats.

Dagen filmades i sin helhet och kommer att finnas tillgänglig på SKFs hemsida: http://www.skf.com/group/investors/.

Aktiebolaget SKF
      (publ)

För ytterligare information, kontakta:

PRESS: Theo Kjellberg, Director, Press Relations,
tel: +46 31-337 6576, mobile: +46 725-776576, e-mail: theo.kjellberg@skf.com

INVESTOR RELATIONS: Patrik Stenberg, Head of Investor Relations,
tel: +46 31-337 2104, mobile: +46 705-472104, e-mail: patrik.stenberg@skf.com 

SKF är en av världens ledande leverantörer av rullningslager, tätningar, mekatronik, service och smörj-system. Serviceerbjudandet omfattar tjänster såsom teknisk support, underhållsservice, tillstånds-övervakning, tekniska konsulttjänster och utbildning. SKF är representerat i fler än 130 länder och har återförsäljare på cirka 15 000 platser världen över. Försäljningen 2014 uppgick till 70 975 miljoner kronor och antalet anställda var 48 593. www.skf.com

® SKF är ett registrerat varumärke som ägs av SKF-koncernen.
™ BeyondZero är ett varumärke som ägs av SKF-koncernen.

Taggar:

Om oss

SKF är en av världens ledande leverantörer inom områdena lager, tätningar, mekatronik, service och smörjsystem. SKFs serviceerbjudande innehåller tjänster såsom teknisk support, underhållsservice, teknisk rådgivning och utbildning.

Prenumerera

Dokument & länkar