Valberedning i AB SKF inför årsstämma 2015

Göteborg, 11 september, 2014: I enlighet med beslut vid AB SKFs årsstämma den 28 mars 2014 meddelas härmed de fyra till röstetalet största aktieägarnas representanter. Dessa utgör, tillsammans med styrelseordföranden, valberedning inför årsstämman 2015.

Representanter:
Claes Dahlbäck, Foundation Asset Management
Ramsay Brufer, Alecta
Caroline af Ugglas, Skandia Liv
Anders Algotsson, AFA Försäkring

Årsstämma för AB SKF kommer att hållas i Göteborg torsdagen den 26 mars 2015.

Aktieägare som önskar lämna förslag avseende styrelse, styrelseordförande, styrelsearvoden, revisorsarvode, stämmoordförande eller valberedning inför 2016 års årsstämma kan, senast två månader före årsstämman 2015, vända sig till SKFs styrelseordförande på e-mail:

chairman@skf.com

eller till någon av representanterna på någon av följande e-mailadresser:

claes@rafsnas.se
ramsay.brufer@alecta.com
caroline.af.ugglas@skandia.se
anders.algotsson@afaforsakring.se

Aktiebolaget SKF
      (publ)

För ytterligare information, kontakta:
MEDIA HOTLINE:  tel: 46 31-337 2400

PRESS: Theo Kjellberg, Director, Press Relations,
tel: 46 31-337 6576, mobile: 46 725-776576, e-mail: theo.kjellberg@skf.com

INVESTOR RELATIONS: Marita Björk, Head of Investor Relations,
tel: 46 31-337 1994, mobile: 46 705-181994, e-mail: marita.bjork@skf.com

SKF är en av världens ledande leverantörer av rullningslager, tätningar, mekatronik, service och smörjsystem. Serviceerbjudandet omfattar tjänster såsom teknisk support, underhållsservice, tillståndsövervakning, tekniska konsulttjänster och utbildning. SKF är representerat i fler än 130 länder och har återförsäljare på cirka 15 000 platser världen över. Försäljningen 2013 uppgick till 63 597 miljoner kronor och antalet anställda var 48 401. www.skf.com

® SKF är ett registrerat varumärke som ägs av SKF-koncernen.

Taggar:

Om oss

SKF är en av världens ledande leverantörer inom områdena lager, tätningar, mekatronik, service och smörjsystem. SKFs serviceerbjudande innehåller tjänster såsom teknisk support, underhållsservice, teknisk rådgivning och utbildning.

Prenumerera