Valberedning i AB SKF inför bolagsstämma 2006

I enlighet med beslut vid AB SKFs bolagsstämma den 19 april 2005 meddelas härmed de fyra till röstetalet största aktieägarnas representanter, som tillsammans med styrelseordföranden utgör valberedning inför den ordinarie bolagsstämman 2006.

Representanter: Claes Dahlbäck, Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse Marianne Nilsson, Robur Tomas Nicolin, Alecta Bengt-Åke Fagerman, Skandia Liv Ordinarie bolagsstämma för AB SKF kommer att hållas i Göteborg tisdagen den 25 april 2006. Aktieägare som önskar lämna förslag avseende styrelse, styrelseordförande, styrelsearvoden, revisorsarvode, stämmoordförande, eller valberedning inför 2007 års ordinarie bolagsstämma, kan vända sig till SKFs styrelseordförande på e-mail: chairman@skf.com eller till någon av ägarrepresentanterna på någon av följande e-mail-adresser: claes.dahlback@wcap.se marianne.nilsson@robur.se tomas.nicolin@alecta.se bengt-ake.fagerman@skandia.se Göteborg den 13 oktober 2005 Aktiebolaget SKF (publ.)

Om oss

SKF är en av världens ledande leverantörer inom områdena lager, tätningar, mekatronik, service och smörjsystem. SKFs serviceerbjudande innehåller tjänster såsom teknisk support, underhållsservice, teknisk rådgivning och utbildning.

Prenumerera

Dokument & länkar