Valberedning i AB SKF inför bolagsstämma 2008

I enlighet med beslut vid AB SKFs årsstämma den 24 april 2007 meddelas härmed de fyra till röstetalet största aktieägarnas representanter, som tillsammans med styrelseordföranden utgör valberedning inför årsstämman 2008.

Representanter:
Claes Dahlbäck, Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse
Bengt-Åke Fagerman, Skandia Liv
Marianne Nilsson, Swedbank Robur
Tomas Nicolin, Alecta

Årsstämma för AB SKF kommer att hållas i Göteborg onsdagen den 16 april 2008.

Aktieägare som önskar lämna förslag avseende styrelse, styrelseordförande, styrelsearvoden, revisorsarvode, stämmoordförande eller valberedning inför 2009 års årsstämma, kan vända sig, senast två månader före årsstämman 2008, till SKFs styrelseordförande på e-mail:

chairman@skf.com

eller till någon av ägarrepresentanterna på någon av följande e-mailadresser:

claes.dahlback@thisbe.se
bengt-ake.fagerman@skandia.se
marianne.nilsson@swedbankrobur.se
tomas.nicolin@alecta.se

Göteborg den 11 oktober 2007

Aktiebolaget SKF
(publ.)

___________________________________________________________________

Informationen är sådan som AB SKF kan vara skyldig att offentliggöra enligt lagen om börs- och clearingverksamhet och/eller lagen om handel med finansiella instrument.
____________________________________________________________________________


För ytterligare information, kontakta:
PRESS: Lars G Malmer, SKF Group Communication, tel: 031-3371541, mobil: 0705-371541,
e-post: lars.g.malmer@skf.com
IR: Marita Björk, SKF Investor Relations, tel: 031-3371994, mobil: 0705-181994,
e-post: marita.bjork@skf.com

Om oss

SKF är en av världens ledande leverantörer inom områdena lager, tätningar, mekatronik, service och smörjsystem. SKFs serviceerbjudande innehåller tjänster såsom teknisk support, underhållsservice, teknisk rådgivning och utbildning.

Prenumerera

Dokument & länkar