BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 SEPTEMBER 2006 – 31 AUGUSTI 2007

VIKTIGA HÄNDELSER UNDER PERIODEN

• Omsättning och vinst
- Nettoomsättningen uppgick till 1 259 MSEK (1 280).
- Resultatet före skatt uppgick till 170 MSEK (276).
- Resultatet efter skatt uppgick till 176 MSEK (242).
- Resultatet per aktie uppgick till 4:50 SEK (6:19).

• Engångseffekter påverkade föregående års resultat före skatt positivt med 69 MSEK med
anledning av att Trysil konsoliderades i SkiStar först från den 1 december 2005 samt att
Skatteverket, efter en dom i Kammarrätten, återbetalade mervärdesskatt från 1997 och 1998.

• Aktieutdelning föreslås oförändrat uppgå till 4:50 SEK per aktie.

• Bokningsläget inför vintersäsongen 2007/08 är 4% bättre i volym, exklusive effekten av Alpina
VM i Åre, jämfört med motsvarande tidpunkt föregående år.

Ytterligare information lämnas av:
Mats Årjes, Verkställande direktör tel +46 (0)280 880 80
Magnus Sjöholm, Ekonomi- och fi nansdirektör tel +46 (0)280 880 90

Om oss

SkiStar är ett av Europas största företag inom alpin skidåkning. I koncernen ingår alpindestinationerna Sälen, Åre och Vemdalen i Sverige och Hemsedal i Norge.

Prenumerera

Dokument & länkar