Omprövningsbeslut avseende inkomstskatt

Omprövningsbeslut avseende inkomstskatt Enligt inkomstskattelagen är inkomster från specialtaxerade fastigheter inkomstskatte-befriade. SkiStars fastigheter, där skidverksamheten bedrivs, är specialtaxerade som bad-, sport- och idrottsanläggningar. Skatteverket har genom omprövningsbeslut av inkomstdeklarationen för SkiStars dotterbolag Tandådalen & Hundfjället AB taxeringsåret 1998 bifallit bolagets yrkande att inkomster från skidverksamheten är inkomstskattebefriade. Beslutet innebär att ett skattemässigt under-skott om 13 MSEK skapas. Skulle liknande omprövningsbeslut även erhållas för SkiStars övriga svenska skidverksam-het från taxeringsåret 1998 och framåt skulle det innebära återbetalning av tidigare inbetalda inkomstskatter med 47 MSEK, efter avdrag för kostnader för omprövningen. Dessutom skulle ett ackumulerat skattemässigt underskott om ca 200 MSEK uppstå. SkiStars vinst i den svenska verksamheten skulle därefter vara inkomstskattebefriad. För ytterligare information kontakta: Mats Årjes, Verkställande direktör, Tel 0280-880 80 Magnus Sjöholm, Ekonomi- och finansdirektör Tel 0280-880 90 SkiStar AB (publ), vars B-aktier är noterade på Stockholmsbörsens O-lista, äger och driver skidanläggningar i Sälen, Åre, Vemdalen och Hemsedal. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/07/08/20040708BIT20580/wkr0001.pdf

Om oss

SkiStar är ett av Europas största företag inom alpin skidåkning. I koncernen ingår alpindestinationerna Sälen, Åre och Vemdalen i Sverige och Hemsedal i Norge.

Dokument & länkar