Ordinarie bolagsstämma i SkiStar den 15 december 2001

Ordinarie bolagsstämma i SkiStar den 15 december 2001 Utdrag ur verkställande direktörens anförande Verksamhetsåret 2000/01 kan sammanfattas med en svag inledning och en stark avslutning samt stort fokus på strukturarbete och effektiviseringar. Omsättningen ökade till 807 MSEK (692 och 797 MSEK pro forma) och vinsten före skatt uppgick till 79 MSEK (80 och 55 MSEK pro forma). Vinsten per aktie ökade till 5:70 SEK (5:19). Innevarande verksamhetsår har startat bra och koncernens samtliga alpindestinationer öppnade under november 2001. Bokningsläget är mycket bra, 16% bättre än vid mot-svarande tid föregående år. Den svaga svenska kronan bidrar till den höga efterfrågan. SkiStars tremånadersrapport för perioden 1 september - 30 november 2001, som offentliggjordes tidigare under dagen, uppvisade ett oförändrat resultat jämfört med samma period året innan. Antal anställda har under perioden minskat med 9% till 471 genom strukturåtgärder och effektiviseringar. SkiStars koncept har visat sig framgångsrikt i Skandinavien och bedöms även fungera på kontinenten. SkiStar har ambitioner att på sikt förvärva flera alpindestinationer. Beslut fattade vid bolagsstämman Vid ordinarie bolagsstämma togs följande beslut: · att aktieutdelning lämnas med 3:50 SEK per aktie (3:00), · att som ordinarie styrelseledamöter omvälja Mats Paulsson, Erik Paulsson, Jonas Wahlström, Bo Forsén, Olof Larsson, Per Erlandsson, Mats Qviberg och Thorvald Sverdrup. Ledamoten Per-Henrik Berthelius hade avsagt sig omval. · att styrelsearvodet ska uppgå till 450 TSEK, · att styrelsen bemyndigas att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier, · att nedsätta 370 MSEK av överkursfonden till fri fond. För ytterligare information kontakta: Thorvald Sverdrup, verkställande direktör, Tel +46-280-880 80 Magnus Sjöholm, koncernekonomichef, Tel +46-280-880 90 SkiStar AB (publ), vars B-aktier är noterade på Stockholmsbörsens O- lista, äger och driver skidanläggningar i Sälen, Åre, Vemdalen och Hemsedal. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/12/15/20011215BIT00020/bit0002.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/12/15/20011215BIT00020/bit0002.pdf

Om oss

SkiStar är ett av Europas största företag inom alpin skidåkning. I koncernen ingår alpindestinationerna Sälen, Åre och Vemdalen i Sverige och Hemsedal i Norge.

Dokument & länkar