Personalkonvertibeln i SkiStar kraftigt övertecknad

Vid den extra bolagsstämman i SkiStar AB den 6 september 2007 beslutades att uppta ett konvertibelt förlagslån för SkiStars anställda om högst 30 MSEK genom emission av högst 250 000 konvertibler.

Intresset för erbjudandet att förvärva konvertibler har varit mycket stort bland medarbetarna. Teckningsanmälningar har inkommit på 73 MSEK, vilket innebär en kraftig överteckning.

- Det är glädjande att se att våra medarbetare är så positiva till företaget och dess utvecklingsmöjligheter, säger Mats Årjes, Verkställande direktör.

Konvertibeln har en löptid på fem år och en konverteringskurs som uppgår till 138 SEK. Genom konvertering kan bolagets aktiekapital komma att öka med högst 125 000 SEK motsvarande 250 000 aktier, serie B. Full teckning respektive konvertering av förlagslånet motsvarar en utspädning med ca 0,6% av aktiekapitalet och 0,4% av rösterna i bolaget.

Om oss

SkiStar är ett av Europas största företag inom alpin skidåkning. I koncernen ingår alpindestinationerna Sälen, Åre och Vemdalen i Sverige och Hemsedal i Norge.

Prenumerera

Dokument & länkar