Skoda gasar på

Största andelsökningen i Sverige Ökad produktion

Skoda fortsätter att visa den största andelsökningen på den svenska personbilsmarknaden enligt BIL Swedens månadsstatistik. Under årets nio första månader har 8.014 nya Skodabilar registrerats jämfört med 5.868 under samma tid i fjol, en ökning med 36,5 procent. I september ökade Skodaregistreringarna med 50 procent jämfört med 11,6 procent för personbilsmarknaden totalt. Marknadsandelen har hittills i år stigit från 3 till 4 procent, vilket är den största andelsökningen på den svenska personbilsmarknaden. Nya Octavia står för den kraftigaste ökningen. Under januari-september registrerades 4.401 Skoda Octavia, en ökning med 56 procent jämfört med samma tid i fjol. Skoda Fabia-registreringarna var i september 483 bilar (+ 52 procent) och för januari-september 3.493 bilar (+19 procent) Ökad tillverkning Skodafabriken ska tillverka 3.000 bilar fler bilar under årets sista kvartal till följd av den rekordstarka efterfrågan, inte minst på den svenska marknaden. Företaget och facket har enats om att tillverka fler bilar genom att lägga in sex extra nattskift fram till årets slut. ---- Skoda Auto sysselsätter 26.000 medarbetare, en ökning med 3.000 jämfört med för ett år sedan. Fabriker finns i Tjeckien, Ukraina, Bosnien-Herzegovina och Indien. Skodabilar säljs i 90 länder. Skoda Auto ingår sedan 1991 i Volkswagenkoncernen. Sedan 1995 marknadsförs Skoda på svenska marknaden av Skoda Sverige. Skoda-beståndet i Sverige har på tio år ökat från praktiskt taget 0 till närmare 100.000 bilar. Skodas andel av den svenska personbilsmarknaden är 4 procent (januari-september 2005) jämfört med 3 procent för samma tid i fjol.

Om oss

Från början hette företaget Laurin & Klement efter sina grundare, bokhandlaren Vaclav Klement och mekanikern Vaclav Laurin från staden Mladá Boleslav, sju mil norr om Prag. Laurin & Klement etablerade sig som ett aktat bilmärke i Europa. Trots straffbeskattning av bilismen när republiken Tjeckoslovakien bildades i slutet av första världskriget - järnvägen gynnades- utvecklades Laurin & Klement vidare. Skoda är uppkallad efter Emil Skoda, som gjorde baronen Waldsteins mekaniska verkstad i Pilzen berömd. www.skoda.se

Prenumerera