Kjell Dahlström besöker arbetsplatser i avdelningarna Ljungby och Smålands Högland2007-08-31

Kjell Dahlström, förbundsordförande Skogs- och Träfacket, gör arbetsplatsbesök i avdelning 14 Ljungby och avdelning 12 Smålands Högland 3-6 september 2007

Avdelning 14

3 september

11.00 Collection Källemo i Värnamo 13.30 Scapa Bedding i Rydaholm

4 september

08.00 Väckelsångs Skogsmaskiner AB 10.00 Gapro AB i Grimslöv 13.00 Vida Vislanda AB

Avdelning 12

5 september

08.30 Lundins Snickeri AB i Hestra 11.00 Hestra Inredningar AB 14.30 Kinnarps Produktion AB i Skillingaryd

6 September

08.30 Anza AB i Bankeryd 12.20 Moddörr AB

För medverkan och mera information:

Torbjörn Dalin, 070-559 98 98 avdelning 14: Christer Gustavsson 070-561 14 74, avdelning 12: Bengt Karlsson 070-570 95 84

Skogs- och TräfacketSKOGS- OCH TRÄFACKET Postadress Besöksadress Telefon Telefax E-mail: Postgiro Box 1152 Olof Palmes Gata 31, 5tr 08-701 77 00 08-20 79 04 postbox.fk@skogstrafacket.org 40-6 111 81 STOCKHOLM Stockholm Web site: www.skogstrafacket.org

Om oss

Default description. Change immediately