Fler registrerade skotare behöver inte längre bero på konjunkturen

Försäljningen av skotare har vänt uppåt under de senaste månaderna. Det visar statistik över nyregistrerade maskiner under 2014 fram till utgången av augusti. Rottne är en av vinnarna och John Deere har vänt efter en kraftig minskning under våren.

Under årets första åtta månader registrerades 184 nya skotare. Samma period förra året var siffran 150 och året dessförinnan 209.

– 2013 var ett riktigt dåligt år, konstaterar Rolf Andersson, VD för Rottne.

För Rottnes del ser det desto ljusare ut. Hittills i år har 29 skotare registrerats, en mer än Ponsse.

– Det ser ännu bättre ut för skördarna. Hittills i år har vi sålt fler skördare än skotare, säger Rolf Andersson.

Eftersom skördare inte registreras så finns ingen oberoende statistik för denna maskintyp. Men att efterfrågan ökar mer än på skotare bekräftas av Dieter Reinisch, informationsansvarig på svenska John Deere Forestry.

Tidigare i år har skotarstatistiken sett dyster ut för John Deere. Nu är det annorlunda, under de sista månaderna har John Deere kommit i kapp Komatsu som i våras såg ut som den solklara vinnaren. Nu ligger de sida vid sida med vardera 55 registrerade skotare.

– På Elmia Wood 2013 lanserade vi flera nya modeller. Det har tagit tid att skruva upp produktionen och samtidigt har flera kunder valt att vänta med leveransen, förklarar Dieter Reinisch.

Men det är en fördröjning som i det korta perspektivet går ut över marknadsandelarna. Under fjolåret var John Deere störst med 36,6 procent av marknaden. Trots återhämtningen ligger de idag på 29,9 procent. Två som gått framåt är Rottne och Ponsse, med 15,8 respektive 15,2 procents andel av marknaden.

Tittar man på statistiken över några år visar sig ett annat mönster. Förr har försäljningen av skogsmaskiner gått i takt med konjunkturen i skogen. Detta samband är inte längre lika tydligt. Så här säger Dieter Reinisch:

– Min egen reflektion är att marknaden nollställdes efter stormarna Gudrun och Per. Då såldes väldigt många maskiner och entreprenörerna hamnade i samma bytesintervall.

Rolf Andersson är inne på samma linje och lägger till att totalmarknaden har minskat, beroende på allt effektivare maskiner. Det behövs inte längre lika många skotare och skördare för att avverka samma mängd skog.

– Vi kommer inte tillbaka till toppårens 800 maskiner utan marknaden är 5-600 skördare och skotare om året, säger han.

Andra faktorer som spelar in, utöver effektivare maskiner, är prisfallet på skogsenergi. Som mest användes 20 procent av skotarna till GROT. Vidare har skogsmaskiner gått igenom samma utveckling som personbilar. De håller bättre och kan med högre tillgänglighet uträtta mer arbete.

Skotarstatistiken januari-augusti 2014.

Nyregistrerade skotare Marknadsandel i %
Tillverkare jan-aug 2014 jan-aug 2013 jan-aug 2014 jan-aug 2013
EcoLog 4 9 2,2 6,1
JohnDeere 55 49 29,9 33,1
Komatsu 55 34 29,9 23,0
Gremo 7 10 3,8 6,8
Ponsse 28 21 15,2 14,2
Rottne 29 20 15,8 13,5
Logset 1 1 0,5 0,7
Tigercat 5 4 2,7 2,7
Totalt 184 148 100,0 100,0

Källa: Transportstyrelsen.

Skotarkartan.se är en webbsajt som tagits fram av Elmias skogsavdelning. Den visar på en karta var nyregistrerade skotare hamnar i landet och uppgifterna redovisas tillverkare för tillverkare. Uppgifterna baseras på offentliga uppgifter om nyregistreringar från Transportstyrelsen. Skotarkartan.se uppdateras varje månad.

För mer information

Torbjörn Johnsen, utvecklingschef, torbjorn.johnsen@elmia.se, tel +46 70 646 16 86

Veronika Albert, presservice, veronika.albert@elmia.se, tel +46 36 15 22 34

Kommande skogsmässor

SkogsElmia 4-6 juni 2015   www.skogselmia.se

MellanskogsElmia 19-20 augusti 2016   www.elmiawood.com

Elmia Wood 7-10 juni 1017   www.mellanskogselmia.se

Taggar:

Om oss

SkogsElmia - Skandinaviens ledande skogsmässa för framtidens skogsbrukPå SkogsElmia träffas skogsägare, entreprenörer, skogstjänstemän och leverantörer av maskiner och tjänster för skogsbruket. Under några intensiva men underhållande dagar utbyter man åsikter, testar och provkör nyheter, förbereder investeringsbeslut och knyter intressanta kontakter. SkogsElmia arrangeras självklart utomhus - i skogen. Välkommen till skogarna söder om Jönköping 26-28 maj 2011! www.skogselmia.se