Paneldebatt-vagslitageskatt


Fotograf: Patrik Lundin

Från Vänster: Karin Svensson Smith, (MP) Ordförande i trafikutskottet. Patrik Lundqvist (S), Ledamot Skatteutskottet. Anders Åkesson (C) Ledamot Trafikutskottet. Jessica Rosencrantz (M)Trafikpolitisk talesperson.

Lågupplöst

Medelupplösning

Originalupplösning

Om oss

Skogsindustrierna är massa-, och pappers- och den trämekaniska industrins bransch- och arbetsgivarorganisation. Skogsindustrierna företräder ett 50-tal massa- och pappersbruk i sammanlagt 22 koncerner/företag och cirka 115 sågverk i cirka ett 60-tal koncerner/företag, samt ett antal företag med nära anknytning till massa-, pappers-, eller trävarutillverkning. Arbetsgivarverksamheten bedrivs tillsammans med gruvsektorn och stål- och metallsektorn inom organisationen Industriarbetsgivarna. Inom Skogsindustrierna ingår verksamheten Svenskt Trä och sekretariatet för BioInnovation. Skogsindustrin sysselsätter nära 55 000 personer och exporterade för 127 miljarder kronor 2015.  Box 55525, 102 04 Stockholm, tel +46 8 762 72 60, skogsindustrierna.org

Prenumerera