Arthur Selvig blev årets riddare av Trämarknadsorden

Den 19 november dubbades Arthur Selvig, marknadsdirektör på Moelven Timber, till riddare av Trämarknadsorden för gagnelig gärning för träbranschen.

2015 års riddare av Trämarknadsorden tillkännagavs under Trämarknaden i Karlstad på det traditionella marknadsseminariet den 19 november.

Juryns motivering till utnämningen av 2015 års riddare av Trämarknadsorden lyder:

Arthur Selvig är en brobyggare med många dimensioner. Arthur Selvig har under lång tid och på ledande befattningar byggt upp en unik position inom nordisk träindustri.

Inom Moelvenkoncernen har Arthur Selvig målmedvetet, genom ett lyssnande och samarbetsorienterade arbetssätt, byggt upp en sammanhållen marknadsfunktion som ger utrymme för både enheternas resultatorientering som för Moelvens sammanlagda styrka.

En positiv inställning och respektfullt sätt att möta medmänniskor, parat med ett djupt engagemang för materialet trä och industrin har också bidragit till att skapa ett brett kontaktnät.

Arthur Selvig har genom ett engagerat och framsynt sätt starkt bidragit till det goda nordiska samarbetet och åtnjuter stor respekt och förtroende genom sin gedigna marknadskunskap, ett diplomatiskt och lösningsorienterat arbetssätt.

Foto Arthur Selvig
Tidigare riddare av Trämarknadsorden

Kontaktpersoner:

Arthur Selvig, marknadsdirektör Moelven Timber
Tel: +47 913 615 68
arthur.selvig@moelven.com

Mikael Eliasson, direktör Svenskt Trä
Tel: 08-762 72 01
mikael.eliasson@svenskttra.se

Presskontakt:

Camilla Carlsson, kommunikationsansvarig Svenskt Trä
Tel: 072-702 79 65
camilla.carlsson@svenskttra.se


Svenskt Trä är en verksamhet inom Skogsindustrierna. Svenskt Trä verkar för kunskapsspridning, inspiration och utveckling som rör trä, träprodukter och träbyggande. Målsättningen är att genom information och inspiration öka träanvändningen i Sverige och på utvalda marknader utomlands. Svenskt Trä syftar också till att lyfta framt trä som ett konkurrenskraftigt, miljövänligt och hållbart material. Bakom Svenskt Trä står svensk sågverks- och limträindustri.


Box 55525, 102 04 Stockholm, tel +46 8 762 72 60, svenskttra.se

Taggar:

Om oss

Skogsindustrierna företräder företag inom massa-, pappers- och den trämekaniska industrin. Med siktet inställt på att driva tillväxt i världens bioekonomi är vår uppgift att stärka företagens konkurrenskraft och verka för en ökad användning av skogsbaserade produkter. I verksamheten ingår Svenskt Trä och sekretariatet för BioInnovation.

Prenumerera