De blev nominerade till Träpriset 2016

Den 9 mars 2016 delar Svenskt Trä ut Träpriset för tolfte gången. Träpriset är ett arkitekturpris som tilldelas en byggnad som representerar god svensk arkitektur i trä och som speglar tiden vi lever i. Av 139 insända bidrag så har nu tio blivit nominerade. 

Tävlingen är öppen för alla typer av träkonstruktioner, förutsatt att trä utgör en betydande del i konstruktionen. Bidragen ska vara helt färdigställda, högst fyra år gamla och möjliga att besöka för Träprisjuryn.

– Kvaliteten på både material och byggnadstekniker har utvecklats liksom intresset bland både arkitekter och privatpersoner. Inom byggindustrin sker förändringar ganska långsamt men tittar man tillbaka så inser man att mycket ändå hänt sedan priset instiftades 1967, säger Per Bergkvist på Svenskt Trä och ansvarig för Träpriset sedan 1992.

Träpriset delas ut vart fjärde år och sedan det instiftades har skiftande typer av byggnader vunnit priset. Skogssaunan Tomtebo utanför Gävle vann priset 2012. Den ritades av Meter Arkitektur i samarbete med beställarna Seitola-Gunnarsson. Dessförinnan, år 2008, gick Träpriset till bostadsområdet Östra Kvarnskogen i Sollentuna, ritat av Brunnberg och Forshed arkitektkontor för Folkhems räkning.

Vinnaren av Träpriset 2016 kommer att presenteras på Nalen i Stockholm den 9 mars 2016. Den tolfte pristagaren i ordningen får då ta emot träprisstatyetten och prissumman på 100 000 kronor. Ceremonin inleds med ett seminarium om hållbar arkitektur, fortsätter med en presentation av de nominerade förslagen och 2016 års Träprisvinnare utses samt avslutas med mingel.

De nominerade
Emils Backe, villa, Smedstorp, Trosa  
Fritidshus Kyrkesund, fritidshus, Kyrkesund, Tjörn  
Ljungdalen, fritidshus, Brännan, Ljungdalen, Härjedalen  
Mölle By The Sea, villa, Mölle, Höganäs  
Naturum Tåkern, naturum, Glänås, Väderstad
Råå Förskola, förskola, Råå, Helsingborg  
Skagershuset,
flerbostadshus, Årsta, Stockholm  
Strandparken, Hus B, flerbostadshus, Sundbyberg  
Trätornen i Nationalstadsparken, avluftstorn, Nationalstadsparken, Stockholm  
Villa Eder-Hederus, villa (tillbyggnad), Kummelnäs, Nacka  

Se de nominerade bidragen

Högupplösta bilder
Träprisets jury 2016
Tidigare vinnare av Träpriset
Läs mer om Träpriset 

För mer information:

Per Bergkvist, rådgivare träprodukter och ansvarig Träpriset, Svenskt Trä
08-762 79 84
per.bergkvist@svenskttra.se

Presskontakt:

Camilla Carlsson, kommunikationsansvarig, Svenskt Trä
072-702 79 65
camilla.carlsson@svenskttra.se


Svenskt Trä är en verksamhet inom Skogsindustrierna. Svenskt Trä verkar för kunskapsspridning, inspiration och utveckling som rör trä, träprodukter och träbyggande. Målsättningen är att genom information och inspiration öka träanvändningen i Sverige och på utvalda marknader utomlands. Svenskt Trä syftar också till att lyfta framt trä som ett konkurrenskraftigt, miljövänligt och hållbart material. Bakom Svenskt Trä står svensk sågverks- och limträindustri.


Box 55525, 102 04 Stockholm, tel +46 8 762 72 60, svenskttra.se

Taggar:

Om oss

Skogsindustrierna företräder företag inom massa-, pappers- och den trämekaniska industrin. Med siktet inställt på att driva tillväxt i världens bioekonomi är vår uppgift att stärka företagens konkurrenskraft och verka för en ökad användning av skogsbaserade produkter. I verksamheten ingår Svenskt Trä och sekretariatet för BioInnovation.

Prenumerera