Företagare dömer ut LAS

Det visar en undersökning som Skogsindustrierna och TMF, Trä- och Möbelindustriförbundet, gjort bland drygt 900 medlemmar inom trä- och sågverksindustrin. Både regler för turordning och återanställningsrätt kritiseras hårt i undersökningen.

Bland annat uppger drygt hälften av företagen att de avstår från att nyanställa. Rapporten presenterades på ett seminarium i Almedalen på måndagen.

- Vi vill ha nya tydliga regler där inte enbart anställningstid är ett skyddsvärt intresse, säger David Johnsson, förhandlingschef hos TMF och en av föredragshållarna på seminariet.

Undersökningen visar att 75 procent särskilt vill ändra LAS regler om arbetsbrist. Nio av tio tycker reglerna om företrädesrätt till återanställning påverkat negativt. Det har fått drygt hälften av företagen att avstå från att anställa trots behov. Nästan lika många (45 procent) avstår att tillsvidareanställa på grund av LAS.

- Företagen behöver en lagstiftning som inte bara utgår från anställningstid som bedömningsgrund utan även väger in kompetens och konkurrenskraft. Utmaningen är att hitta en balans mellan hög kompetens och konkurrenskraft å ena sidan, och tillräcklig anställningstrygghet för medarbetarna å andra sidan. Vi är övertygade om att ju högre kompetens bland medarbetarna vi kan säkra hos företagen, desto tryggare blir deras anställningar, framhåller Per Hidesten, förhandlingsdirektör hos Skogsindustrierna.

Under seminariet deltog även Stellan Beckman från Hallberg-Rassy, och Kristian Eriksson från G.A.D, Patrik Björck, (S), riksdagens arbetsmarknadsutskott och fd klubbordförande för GS på Kinnarp, Annika Qarlsson, (C) arbetsmarknads-utskottet, Hans Backman (FP) arbetsmarknadsutskottet, Ali Esbati (V) riksdagskandidat. Moderator var Nicklas Mattsson, chefredaktör för tidningen Entreprenör.

Samtliga talare var överens om att det är hög tid att starta konkreta diskussioner om hur LAS ska utvecklas med 2010-talets förutsättningar.

Rapporten finns att ladda ner på www.skogsindustrierna.se, samt på www.tmf.se.

För mer information vänligen kontakta:
David Johnsson, förhandlingschef TMF, tfn 070-597 72 67
Per Hidesten, förhandlingsdirektör Skogsindustrierna, 070-316 72 55

Skogsindustrierna är massa- och pappers- samt den trämekaniska industrins bransch- och arbetsgivarorganisation. Skogsindustrierna företräder ett 50-tal massa- och pappersbruk och cirka 140 sågverk samt ett antal företag med nära anknytning till massa-, pappers-, eller trävarutillverkning. Skogsnäringen sysselsätter direkt drygt 80 000 personer och exporterade för 123 miljarder kronor (2009).

Trä- och Möbelindustriförbundet är bransch- och arbetsgivarorganisationen för företag som verkar i
den träförädlande industrin. Trä- och möbelindustrin omsätter ca 60 miljarder kronor och
sysselsätter ungefär 60 000 personer. TMF företräder drygt 800 medlemsföretag. Bland
medlemmarna finns företag som producerar fönster, dörrar, golv, trähus, byggnadssnickerier,
möbler, kök, inredningssnickerier samt träkomponenter. www.tmf.se

 

Taggar:

Om oss

Skogsindustrierna företräder företag inom massa-, pappers- och den trämekaniska industrin. Med siktet inställt på att driva tillväxt i världens bioekonomi är vår uppgift att stärka företagens konkurrenskraft och verka för en ökad användning av skogsbaserade produkter. I verksamheten ingår Svenskt Trä och sekretariatet för BioInnovation.

Prenumerera