JA i Almedalen för att behålla rut-avdraget

Skogsindustrierna delade ut 59 procent papperspåsar med Alliansens budskap ”Behåll rutavdraget” och 41 procent påsar med de rödgrönas budskap ”Höj skatter på inkomster över en miljon”.  Resultatet utgör Papperspåseindex, en opinionsmätning på gatorna i Visby under politikerveckan.

Utdelningen skedde under politikerveckan i Visby måndagen den 5 juli.  1 007 påsar delades ut mellan kl 10:00 och 18:20 på måndagen.

- Man behöver inte vara analyschef för att lista ut att Almedalspubliken vill ha kvar rut-avdraget. Relativt högavlönade, majoritet från storstaden och typiska nyttjare av hushållsnära tjänster.  Säkert har många sossar också känt sig lockade att ta en påse med ”behåll rutavdraget”. Skatt må vara sexigt, som Mona Sahlin uttryckt det, men inte för publiken i Almedalen, kommenterar Carl Melin, analyschef på United Minds.

Under Almedalsveckan delar Skogsindustrierna ut papperspåsar med sakpolitiska budskap från båda blocken. I tre dagar kan Almedalsdeltagarna göra val i frågor som rör skatter, energi och jobb genom att välja påse. Vid sidan av de mer statistiskt säkerställda mätningarna kan denna mätning bidra till att åskådliggöra – genom påsar på sta’n – vilka politiska budskap som går hem.

Papperspåsarna slängs när de inte behövs längre allra oftast i återvinningen. Papper tillverkas av den förnybara skogsråvaran, påsarna återvinns och blir nya produkter gjorda av papper.

Med papperspåseindex vill Skogsindustrierna lyfta det faktum att papper är klimat- och resurssmart jämfört med andra material. På tisdag är temat i papperspåseindex energi och på onsdag är temat arbetsmarknad.

För mer information vänligen kontakta:
Lotta Larson, kommunikationsdirektör Skogsindustrierna, 076-7667980

Skogsindustrierna är massa- och pappers- samt den trämekaniska industrins bransch- och arbetsgivarorganisation. Skogsindustrierna företräder ett 50-tal massa- och pappersbruk och cirka 140 sågverk samt ett antal företag med nära anknytning till massa-, pappers-, eller trävarutillverkning. Skogsnäringen sysselsätter direkt drygt 80 000 personer och exporterade för 123 miljarder kronor (2009).

Taggar:

Om oss

Skogsindustrierna företräder företag inom massa-, pappers- och den trämekaniska industrin. Med siktet inställt på att driva tillväxt i världens bioekonomi är vår uppgift att stärka företagens konkurrenskraft och verka för en ökad användning av skogsbaserade produkter. I verksamheten ingår Svenskt Trä och sekretariatet för BioInnovation.

Prenumerera

Media

Media