Jord- och skogsbrukets företagare kräver handling i dieselskattefrågan

Brev till regeringen Jord- och skogsbrukets företagare kräver handling i dieselskattefrågan - De 51 socialdemokratiska kommunalrådens inlägg på DN Debatt den 10 oktober var ord i rättan tid. Vi delar uppfattningen att om inte kraftfulla åtgärder vidras kommer Sverige att förlora slaget om framtidens investeringar och jobb i basnäringarna inklusive jord- och skogsbruk. Det skriver Skogsindustriernas VD Karl-Evert Lidman tillsammans med LRF:s ordförande Caroline Trapp, ordföranden i LRF Skogsägarna Christer Segerstéen, samt Skogsmaskinföretagarnas VD Peder Skarstedt, i ett brev till regeringen. I brevet kräver de handling i frågan om dieselskatten på arbetsmaskiner i jord- och skogsbruk. Brevet bifogas här i sin helhet. Kontaktpersoner: Staffan Thonfors, 070-762 72 02, 070-574 57 21, Lena Nilsson 070-630 72 02. Skogsindustrierna är den svenska skogsindustrins bransch- och arbetsgivarorganisation. Dess syfte är att medverka till att stärka medlemsföretagens konkurrenskraft genom att driva bransch- och arbetsgivarfrågor i samverkan med företagen. Till Regeringen 103 33 STOCKHOLM Jord- och skogsbrukets företagare kräver handling i dieselskattefrågan Jord- och skogsbruk är näringar med en nyckelroll för välfärd, regional utveckling och levande landsbygd. Skogsnäringen är Sveriges i särklass största nettoexportör. Jord- och skogsbruk är näringar som bär stort ansvar för natur- och kulturmiljö. I dag är svenskt jord- och skogsbruk under stark press i en hårdnande världsmarknadskonkurrens. De 51 socialdemokratiska kommunalrådens inlägg på DN debatt 10 oktober var ord i rättan tid. Vi delar uppfattningen att om inte kraftfulla åtgärder vidtas kommer Sverige att förlora slaget om framtidens investeringar och jobb i basnäringarna inklusive jord- och skogsbruk. Vi har under lång tid med Regeringen diskuterat den konkurrenssnedvridande och för den regionala utvecklingen skadliga dieselskatten på arbetsmaskiner i jord- och skogsbruk. Trots Regeringens löfte att anpassa denna skatt till omvärldens förutsättningar begravdes frågan i utredningen "Översyn av vägtrafikbeskattningen". Vi kräver nu skyndsam handling och ett konkret förslag till sänkning av dieselskatten. Vi noterar att Regeringen i samband med vårbudgeten utlovade att utredningen med förtur under 2001 skulle lägga förslag i frågan. Detta är en viktig förutsättning för och signal till positiva satsningar i våra näringar. Caroline Trapp Christer Segerstéen LRF LRF Skogsägarna Karl-Evert Lidman Peder Skarstedt Skogsindustrierna Skogsmaskinföretagarna ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/12/20011012BIT00180/bit0002.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/12/20011012BIT00180/bit0002.pdf

Om oss

Skogsindustrierna företräder företag inom massa-, pappers- och den trämekaniska industrin. Med siktet inställt på att driva tillväxt i världens bioekonomi är vår uppgift att stärka företagens konkurrenskraft och verka för en ökad användning av skogsbaserade produkter. I verksamheten ingår Svenskt Trä och sekretariatet för BioInnovation.

Prenumerera

Dokument & länkar