Nya Trärådhuset

– Nu blir det ännu lättare att bygga och designa rätt med trä

Trärådhuset är en interaktiv sajt som visar både översiktligt och i detalj hur ett trähus konstrueras. Nu lanserar Svenskt Trä en ny designdel i Trärådhuset som hjälper användaren att testa olika utföranden både utvändigt och invändigt. I designverktyget finns även inköpslistor för att underlätta för användaren i samband med inköp av materialet.

Det krävs en hel del fackkunskap för att bygga ett hus. Trärådhuset har tagits fram av Svenskt Trä för att sprida både kunskap och inspiration om byggande i trä.

– Användarna har länge efterfrågat en vidareutveckling av Trärådhuset. Det finns ett stort behov av inspiration för modernt träbyggande. Den nya designdelen i Trärådhuset ger användaren en möjlighet att prova sig fram för att hitta den optimala lösningen, säger Johan Fröbel projektledare för Trärådhuset på Svenskt Trä.

Designverktyget innehåller en exteriör del där användaren kan testa olika lösningar av paneltyper enligt svensk standard, snickerier, takbeklädnadslösningar, tralläkt till altaner, fönster och dörrar. Därefter kan användaren välja att färgsätta sina val.

För att inspirera till att använda ett miljövänligt material invändigt har Svenskt Trä även tagit fram ett interiört designverktyg där användaren själv kan välja olika invändiga paneltyper enligt svensk standard. Panelen kan monteras stående, liggande eller som bröstpanel både liggande eller stående. I designverktyget kan användaren även välja olika typer av trägolv och invändiga paneltyper till taket. När användaren gjort dessa val är det dags att komplettera med golvsocklar, taklister och foder. För att få ytterligare inspiration och för att få se en helhetslösning finns det olika möbleringsalternativ.

– För att underlätta har vi även tagit fram inköpslistor som användaren kan ta med sig till sin bygg- och trävaruhandlare, säger Johan Fröbel.

Om Trärådhuset:
Trärådhuset är en webbapplikation för den som är mån om att bygga rätt. Syftet med Trärådhuset är att sprida kunskap och inspiration om träkonstruktioner. Sajten har tagits fram av Svenskt Trä och är anpassad för byggentreprenörer, anställda inom bygg- och trävaruhandeln och för konsumenter som vill bygga på ett professionellt sätt. Trärådhuset är kompatibelt med smartphones och surfplattor, för att det ska vara enkelt att använda den på byggarbetsplatsen.

Besök Trärådhuset:
www.traradhuset.se

Bilder:
www.svenskttra.se

Ytterligare information:
Johan Fröbel, rådgivare trä- och limträprodukter, Svenskt Trä

0702-89 79 68, johan.frobel@svenskttra.se

Presskontakt:
Camilla Carlsson, kommunikationsansvarig, Svenskt Trä
072-702 79 65, camilla.carlsson@svenskttra.se

_________________________________________________________________________________

Skogsindustrierna är massa-, och pappers- och den trämekaniska industrins bransch- och arbetsgivarorganisation. Skogsindustrierna företräder ett 50-tal massa- och pappersbruk i sammanlagt 23 koncerner/företag och cirka 115 sågverk i cirka 60 koncerner/företag, samt ett antal företag med nära anknytning till massa-, pappers-, eller trävarutillverkning. Arbetsgivarverksamheten bedrivs tillsammans med gruvsektorn och stål- och metallsektorn inom organisationen Industriarbetsgivarna. Inom Skogsindustrierna ingår verksamheten Svenskt Trä. Skogsindustrin sysselsätter nära 60 000 personer och exporterade för 120 miljarder kronor 2013.

Box 55525, 102 04 Stockholm, tel +46 8 762 72 00, skogsindustrierna.orgSvenskt Trä är en verksamhet inom Skogsindustrierna. Svenskt Trä verkar för kunskapsspridning, inspiration och utveckling som rör trä, träprodukter och träbyggande. Målsättningen är att genom information och inspiration öka träanvändningen i Sverige och på utvalda marknader utomlands. Svenskt Trä syftar också till att lyfta framt trä som ett konkurrenskraftigt, miljövänligt och hållbart material. Bakom Svenskt Trä står svensk sågverks- och limträindustri.

Box 55525, 102 04 Stockholm, tel +46 8 762 72 60, svenskttra.se

Om oss

Skogsindustrierna företräder företag inom massa-, pappers- och den trämekaniska industrin. Med siktet inställt på att driva tillväxt i världens bioekonomi är vår uppgift att stärka företagens konkurrenskraft och verka för en ökad användning av skogsbaserade produkter. I verksamheten ingår Svenskt Trä och sekretariatet för BioInnovation.

Prenumerera

Media

Media