Pressinbjudan: Sågverksbranschen träffas på Trämarknaden i Karlstad

Presslunch kl 12 den 19 november, Elite Stadshotellet, Karlstad

Välkommen till Trämarknaden i Karlstad, mötesplatsen för sågverksbranschen sedan mer än 50 år tillbaka. Förmiddagen den 19:e november diskuteras träindustrins centrala roll i den regionala utvecklingen samt bidrag till ett ökat byggande. Under eftermiddagen hålls den traditionella trävarumarknadsdebatten ur ett internationellt perspektiv. Dagen avslutas med utnämning av riddare av Trämarknadsorden.

Förmiddagens seminarium ska spegla det intressanta läge och potential som sågverks- och träbyggindustrin har samt vilken betydelse den har för den regionala ekonomin och dess utveckling. Seminariet inleds med en presentation av Heidi Kielland, vd för Treindustrien i Norge, som berättar om deras erfarenheter av Skog22 som är ett program för att utveckla skogsindustrin i Norge. Följande talare kommer att från olika aspekter ge sin syn på hur man kan utveckla sektorn och regionen. Förmiddagen avslutas med en paneldiskussion på det regionala temat och vilken roll den spelar nationellt.

Internationell utblick
På eftermiddagen flyttas fokus till trävarumarknaden och med tonvikt på den internationella arenan. Bland föredragshållarna möter du bland annat Sampsa J Auvinen CEO för den internationella koncernen Norvik och ordförande i den Europeiska sågverks konfederationen (EOS) som ger ett europeiskt perspektiv på marknadsutvecklingen för sågverksindustrin. Du kan även lyssna till Mats Kinnwall och Magnus Niklasson från Skogsindustrierna som presenterar marknadsutvecklingen inom skogsindustrin. Martin Hermansson, vd för Novoeniseisky Wood Chemical Complex, talar om de gyllene dagarna för sågverksindustrin i Ryssland.

- Trämarknaden har genom åren utvecklats till att bli en viktig mötesplats för sågverks- och träbyggnadsindustrin, ett tillfälle att utbyta erfarenheter och diskutera gemensamma frågor. Vi hoppas på stor uppslutning även i år, säger Mikael Eliasson, direktör på Svenskt Trä.

Presslunch kl 12
Presslunch tillsammans med föredragshållarna äger rum klockan 12.00 den 19:e november på Elite Stadshotellet. Vänligen anmäl dig till camilla.carlsson@svenskttra.se.

Läs mer:
Seminarieprogram 19:e nov
Om Trämarknaden i Karlstad
Bilder Trämarknaden i Karlstad 2014


För mer information:

Mikael Eliasson, direktör, Svenskt Trä
08-762 72 01
mikael.eliasson@svenskttra.se

Presskontakt:

Camilla Carlsson, kommunikationsansvarig, Svenskt Trä
072-702 79 65
camilla.carlsson@svenskttra.se


Svenskt Trä är en verksamhet inom Skogsindustrierna. Svenskt Trä verkar för kunskapsspridning, inspiration och utveckling som rör trä, träprodukter och träbyggande. Målsättningen är att genom information och inspiration öka träanvändningen i Sverige och på utvalda marknader utomlands. Svenskt Trä syftar också till att lyfta framt trä som ett konkurrenskraftigt, miljövänligt och hållbart material. Bakom Svenskt Trä står svensk sågverks- och limträindustri.


Box 55525, 102 04 Stockholm, tel +46 8 762 72 60, svenskttra.se

Taggar:

Om oss

Skogsindustrierna företräder företag inom massa-, pappers- och den trämekaniska industrin. Med siktet inställt på att driva tillväxt i världens bioekonomi är vår uppgift att stärka företagens konkurrenskraft och verka för en ökad användning av skogsbaserade produkter. I verksamheten ingår Svenskt Trä och sekretariatet för BioInnovation.

Prenumerera