Pressinbjudan till Skogsnäringsveckan

Sveriges viktigaste exportindustri möts i Stockholm

Under Skogsnäringsveckan 2011 kommer den svenska skogsindustrins globala konkurrenskraft och behovet av innovationer, utveckling inom modernt träbyggande, branschens syn på bemanningsfrågan samt skogsindustrins ambitionsnivå och det ansvars­tagande som näringen har för den biologiska mångfal­den i skogen att diskuteras och debatteras.

Vad?
Skogsnäringsveckan 2011 med Skogsindustriernas årsmöte och Trädagen

Var?
Stockholm City Conference Centre (Norra Latin)

När?
12-13 april, 2011

Varför?
Skogsnäringen är Sveriges viktigaste exportindustri. Under den årliga Skogsnäringsveckan ges möjligheten till dialog och diskussion med de som kan påverka utvecklingen inom skogsindustrin – industriledare, ägare, innovatörer, fackrepresentanter, politiker och miljöspecialister.

Huvudtalare är Martin Ingvar, professor inom neurologi på Karolinska Institutet, som kommer att prata om att vara lojal med framtidens arbetsplats. Urban Bäckström, vd Svenskt Näringsliv, är avslutningstalare på Skogsindustriernas årsmöte och kommer att prata om Skogsindustrins globala konkurrenskraft. Huvudtalare på Trädagen, den 13 april, är Landsbygdsminister Eskil Erlandsson som kommer att prata om kommande initiativ inom skogsnäringen.

Skogsnäringsveckan 2011 invigs i närvaro av H.M. Konung Carl XVI Gustaf.

Vilka är där?
H.M. Konung Carl XVI Gustaf
Eskil Erlandsson, Landsbygdsminister
Urban Bäckström, vd Svenskt Näringsliv
Martin Ingvar, professor vid Karolinska Institutet
Monika Stridsman, GD Skogsstyrelsen
Rolf Annerberg, ordförande i miljömålsberedningen, Generaldirektör Formas
Björn O. Nilsson, vd, IVA
Lars Hjälmered, riksdagsledamot (M) miljötalesman, ledamot av Miljö- och Jordbruksutskottet
Helén Pettersson, riksdagsledamot (S)
Annie Johansson, riksdagsledamot, (C)
Henrik Bäckström, VD Bemanningsföretagen
Carl von Der Esch, statssekreterare Näringsdepartementet
Peter Berg, skogsindustriexpert McKinsey
Ulf Bengtsson, förbundsordförande, Sveriges ingenjörer
Mats Öberg, ansvarig bostäder, NCC
Jonas Spangenberg, vd BoKlok
Sabrina Maouche, säljansvarig Nordafrika, Fiskarhedens Trävaru AB
Peter Eklund, vd Bergkvist-Insjön
Mats Nordlander, EVP, Country Manager Sweden, Stora Enso
Magnus Hall, vd Holmen och ordförande Skogsindustrierna
Mats Sandgren,skogsdirektör, SCA Skog
Anders Breitholtz, industridesigner och producent för Material Fusion Congress & Expo 2011
…  och många fler.

Hur?
Anmäl dig till
annika.molander@skogsindustrierna.org, tfn: 070-380 79 51

Program:
http://www.skogsindustrierna.org/web/Skogsnaringsveckan_2011_1.aspx

Om Skogsindustrierna
Skogsindustrierna är massa- och pappers- samt den trämekaniska industrins bransch- och arbetsgivarorganisation. Skogsindustrierna företräder ett 50-tal massa- och pappersbruk och cirka 140 sågverk samt ett antal företag med nära anknytning till massa-, pappers-, eller trävarutillverkning. Skogsnäringen sysselsätter direkt drygt 80 000 personer och exporterade för 129 miljarder kronor (2010).

Box 55525, 102 04 Stockholm, tel +46 8 762 72 00, www.skogsindustrierna.org

Taggar:

Om oss

Skogsindustrierna företräder företag inom massa-, pappers- och den trämekaniska industrin. Med siktet inställt på att driva tillväxt i världens bioekonomi är vår uppgift att stärka företagens konkurrenskraft och verka för en ökad användning av skogsbaserade produkter. I verksamheten ingår Svenskt Trä och sekretariatet för BioInnovation.

Prenumerera

Dokument & länkar