Revansch för de rödgröna i energifrågan i Papperspåseindex

Skogsindustrierna delade ut 53 procent papperspåsar med de rödgrönas budskap ”Satsa 200 miljoner på solvärme och solel” och 47 procent påsar med Alliansens budskap ”Tillåt nya kärnkraftverk från januari 2010”.  Resultatet utgör Papperspåseindex, en opinionsmätning på gatorna i Visby under politikerveckan.

Utdelningen skedde i centrum av politikerveckan i Visby inklusive i anslutning till Folkpartiledaren Jan Björklunds tal i Almedalen. 1041 påsar delades ut mellan kl 10:00 och 19:30 på tisdagen. 

- Jag tror att Mona är glad över att Almedalspubliken så tydligt visade sitt stöd på de rödgrönas satsningar på förnybar energi. Bilden av Almedalen är att det representerar stora delar av näringslivet, därför är det förvånande att kärnkraften och Alliansens linje inte vann idag, kommenterar Carl Melin, opinionschef på United Minds.

Under Almedalsveckan delar Skogsindustrierna ut papperspåsar med sakpolitiska budskap från båda blocken. I tre dagar kan Almedalsdeltagarna göra val i frågor som rör skatter, energi och jobb – genom att välja påse. Vid sidan av de mer statistiskt säkerställda mätningarna kan denna mätning bidra till att tydligt åskådliggöra – genom påsar på sta’n – vilka politiska budskap som går hem. 

Papperspåsarna slängs när de inte behövs längre, allra oftast i återvinningen. De återvinns och blir nya produkter gjorda av papper. Med Papperspåseindex vill Skogsindustrierna lyfta det faktum att papper är klimat- och resurssmart jämfört med andra material.

Imorgon är den sista och avgörande dagen i Papperspåseindex och temat för dagen är arbetsmarknad.

För mer information vänligen kontakta:
Lotta Larson, kommunikationsdirektör Skogsindustrierna, 076-7667980

Skogsindustrierna är massa- och pappers- samt den trämekaniska industrins bransch- och arbetsgivarorganisation. Skogsindustrierna företräder ett 50-tal massa- och pappersbruk och cirka 140 sågverk samt ett antal företag med nära anknytning till massa-, pappers-, eller trävarutillverkning. Skogsnäringen sysselsätter direkt drygt 80 000 personer och exporterade för 123 miljarder kronor (2009).

Taggar:

Om oss

Skogsindustrierna företräder företag inom massa-, pappers- och den trämekaniska industrin. Med siktet inställt på att driva tillväxt i världens bioekonomi är vår uppgift att stärka företagens konkurrenskraft och verka för en ökad användning av skogsbaserade produkter. I verksamheten ingår Svenskt Trä och sekretariatet för BioInnovation.

Prenumerera

Media

Media