Sänkt skatt på ungas arbete går hem i Almedalen

Skogsindustrierna delade ut 55 procent papperspåsar med Alliansens budskap ”Behåll sänkta arbetsgivaravgifter för unga” och 45 procent påsar med de rödgrönas budskap ”Satsa 6 miljarder på arbetsförberedande utbildning”.  Resultatet utgör Papperspåseindex, en opinionsmätning på gatorna i Visby under politikerveckan.

Utdelningen skedde i centrum av politikerveckan i Visby och i anslutning till Centerpartiledaren Maud Olofssons tal i Almedalen. 769 påsar delades ut mellan kl 10:00 och 19:30 på onsdagen.  

- Trots Almedalens borgarbrackastämpel klarar sig Mona Sahlin relativt bra. Resultatet i Papperspåseindex kan vara ett bevis på att Almedalen är mer än en tummelplats för stekare och lobbyister, kommenterar Carl Melin, opinionschef på United Minds. 

Skogsindustrierna har delat ut papperspåsar med sakpolitiska budskap från båda blocken. I tre dagar har Almedalsdeltagarna kunnat göra val i frågor om skatter, energi och jobb genom att välja påse. Under dessa tre dagar har 2 817 papperspåsar delats ut.

I skattefrågan vann Fredrik Reinfeldt och Alliansen med budskapet ”Behåll rut-avdraget”. I energifrågan tog Mona Sahlin och de rödgröna revansch med budskapet ”Satsa 200 miljoner på solvärme och sol-el”.

Vid sidan av de mer statistiskt säkerställda mätningarna har denna mätning bidragit till att åskådliggöra genom påsar på sta’n vilka politiska budskap som går hem.

Med Papperspåseindex vill Skogsindustrierna lyfta det faktum att papper är klimat- och resurssmart jämfört med andra material.

För mer information vänligen kontakta:
Lotta Larson, kommunikationsdirektör Skogsindustrierna, 076-7667980

Skogsindustrierna är massa- och pappers- samt den trämekaniska industrins bransch- och arbetsgivarorganisation. Skogsindustrierna företräder ett 50-tal massa- och pappersbruk och cirka 140 sågverk samt ett antal företag med nära anknytning till massa-, pappers-, eller trävarutillverkning. Skogsnäringen sysselsätter direkt drygt 80 000 personer och exporterade för 123 miljarder kronor (2009).

Taggar:

Om oss

Skogsindustrierna företräder företag inom massa-, pappers- och den trämekaniska industrin. Med siktet inställt på att driva tillväxt i världens bioekonomi är vår uppgift att stärka företagens konkurrenskraft och verka för en ökad användning av skogsbaserade produkter. I verksamheten ingår Svenskt Trä och sekretariatet för BioInnovation.

Prenumerera

Media

Media