Skogsindustrierna välkomnar satsning på glesbygdens vägar

Dåliga vägar i Sverige kostar skogsindustrin närmare 600 miljoner per år, en kostnad som med mer avverkning, klimatförändringar och ökad biobränsleanvändning riskerar att växa. Detta fastslås i en rapport som tagits fram på uppdrag av Skogsindustrierna och LRF Skogsägarna.

Detta är problem som till stor del beror på bristande bärighet på grund av regnperioder och vinterns och vårens tjällossningar.

I budgetpropositionen för 2009 skjuts nu 400 miljoner kronor till anslaget för väghållning för att i en närtidssatsning användas till tjälsäkring, bärighet och rekonstruktion.

- Att regeringen skjuter till medel till säkringen av vägar underlättar för industrin att fortsätta leverera virke och biobränsle i en hög utsträckning och hävda sig i en allt tuffare konkurrens. Därför välkomnar vi från Skogsindustriernas sida denna satsning.

Säger Skogsindustriernas VD Marie S. Arwidson i en kommentar.


Kontaktpersoner:
Staffan Thonfors, Transportdirektör, 070-574 57 21
Karin Eriksson, presskontakt, 070-254 48 49

Om oss

Skogsindustrierna företräder företag inom massa-, pappers- och den trämekaniska industrin. Med siktet inställt på att driva tillväxt i världens bioekonomi är vår uppgift att stärka företagens konkurrenskraft och verka för en ökad användning av skogsbaserade produkter. I verksamheten ingår Svenskt Trä och sekretariatet för BioInnovation.

Prenumerera

Dokument & länkar